Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo

Zaloguj się kontem studenckim lub pracowniczym

Jeśli nie widzisz strony z sylabusami musisz zalogować się swoim kontem studenckim lub pracowniczym (jak do portalu SSL VPN) - link do logowania, a następnie wróć na tą podstonę

 

koncepcja kształcenia [plik do pobrania, doc, 36,5 KB]

 INFORMACJA DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA

Wakacyjne praktyki zawodowe powinny być realizowane w Podmiotach Leczniczych i oddziałach zgodnych z nazwą przedmiotu z zakresu kształcenia praktycznego realizowanego w toku studiów oraz dających możliwość wypracowania efektów kształcenia przypisanych do danego przedmiotu zawartych w Dzienniczku Umiejętności Praktycznych w Zawodzie Pielęgniarki.

Skierowania na praktyki wakacyjne będą wydawane tylko osobom które dostarczyły do WUM następujące zaświadczenia:

- o wykonanych szczepieniach przeciw WZW typ  B, 

- o nosicielstwie Salmonella- Shigella (badania sanitarno-epidemiologiczne),

- zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy 

Niedostarczenie wymaganych badań spowoduje niewpuszczenie na praktyki wakacyjne

Skierowanie na Praktyki Wakacyjne będzie wydawane od 10.05.2022 r.

Praktyki wakacyjne można zacząć realizować po zakończeniu zajęć praktycznych i praktyk śródrocznych z danego przedmiotu.

Przed realizacją praktyk wakacyjnych student powinien przedstawić Koordynatorowi wypełnione w Podmiocie Leczniczym:

1) Kryteria Doboru Placówki do  Realizacji  Praktyk Zawodowych (Załącznik 1) UWAGA! Nie dotyczy Szpitali UCK WUM, Szpitala na ul. Karowej oraz UCZKiN ul. Starynkiewicza, Instytutu Matki i Dziecka ul. Kasprzaka oraz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, Szpitala Bródnowskiego, Szpitala Bielańskiego, SZPZLO Warszawa Ochota i SZPZLO Warszawa Mokotów

2) Kryteria Doboru Opiekuna do  Realizacji   Praktyk  Zawodowych (Załącznik 2) do każdych praktyk zawodowych przypisanych do przedmiotu.

 

Rozpoczęcie realizacji praktyk zawodowych uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnej opinii Koordynatora Praktyk Zawodowych. 

 

Termin składania Kryterium doboru Placówki i Opiekuna do 10 lipca br.

Opiekunem praktyk zawodowych może być tylko pielęgniarka, nie może być to lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta, opiekun medyczny, dyrektor szpitala lub ordynator.

 

W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt z odpowiednim Koordynatorem Praktyk Zawodowych:

 

1. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad praktykami wakacyjnymi (koordynator praktyk) 

po I roku studiów licencjackich to Dr Magdalena Musioł (magdalena.musiol@wum.edu.pl).

2. Osoby odpowiedzialne za nadzór nad praktykami wakacyjnymi (koordynator praktyk):

po II roku studiów licencjackich to:

a. Dr Mariola Pietrzak (mariola.pietrzak@wum.edu.pl) - dla studentów od liter nazwiska M-Ź 

b. Dr Michał Dąbrowski (michal.dabrowski@wum.edu.pl) – dla studentów od liter nazwiska  A-Ł

 

Terminy podpisywania Załączników ustalony zostanie po uzgodnieniu daty Koordynatora ze Starostą Roku.

 

Po zrealizowaniu wszystkich praktyk wakacyjnych dzienniczki należy złożyć w Dziekanacie do dnia 09 września 2022 r. Ewentualne przedłużenie terminu realizacji Praktyk Wakacyjnych wymaga indywidualnej pisemnej zgody Dziekana.


 

Zarządzenie Nr 117/2018 Rektora WUM w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Procedury finansowania leczenia poekspozycyjnego [plik do pobrania, PDF, 2,26 MB]

regulamin kształcenia praktycznego w osobnym pliku [plik do pobrania, PDF, 314 KB]

 

Uchwała Nr 28/2022 Senatu WUM z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023  [plik do pobrania, PDF, 203 KB

efekty kształcenia i program kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia stacjonarne dla cyklu od 2022/2023   [plik do pobrania, PDF, 674 KB KB]

efekty kształcenia i program kierunku pielęgniarstwo studia II stopnia stacjonarne dla cyklu od 2022/2023   [plik do pobrania, PDF, 656 KB]

efekty kształcenia i program kierunku pielęgniarstwo studia II stopnia niestacjonarne dla cyklu od 2022/2023  [plik do pobrania, PDF, 656 KB]

program kształcenia studia stacjonarne pierwszego stopnia 2019-2022       [plik do pobrania, xls, 96 KB]

program kształcenia studia stacjonarne pierwszego stopnia 2020-2023      [plik do pobrania, xls, 100 KB]

program kształcenia studia stacjonarne pierwszego stopnia 2021-2024      [plik do pobrania, xls, 35 KB]

program kształcenia studia stacjonarne drugiego stopnia    2020-2022       [plik do pobrania, xls, 67 KB]

program kształcenia studia stacjonarne drugiego stopnia     2021-2023        [plik do pobrania, xls, 70 KB]

standardy kształcenia [plik do pobrania, PDF, 2 MB]

zmiany do rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia [plik do pobrania, PDF, 705 KB] [plik do pobrania, PDF, 242 KB]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego [plik do pobrania, PDF, 261 KB]

 

Nie masz uprawnień do przeglądania tej zawartości

POZYTYWNA OCENA PKA DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

10 marca br. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę programową dla kierunku pielęgniarstwo prowadzonego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym. Będzie ona obowiązywać przez najbliższe 6 lat, czyli zgodnie z uprawnieniami PKA, maksymalny możliwy czas.

Ocena, którą wyrażono w Uchwale nr 122/2022 Prezydium PKA z dnia 10 marca br., została wydana po zapoznaniu się z opinią zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, raportem zespołu oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni w sprawie oceny programowej kierunku pielęgniarstwo.

W uzasadnieniu stwierdzono m.in. że proces kształcenia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym umożliwia studentom kierunku pielęgniarstwo osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej zostały spełnione.

Kolejna ocena programowa powinna nastąpić w roku akademickim 2027/2028.

Uzyskanie pozytywnej oceny PKA było możliwe dzięki zaangażowaniu w proces dydaktyczny i przygotowania do akredytacji całej społeczności akademickiej: nauczycieli, studentów i pracowników administracji.

Wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu serdecznie dziękujemy.