Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo

Zaloguj się kontem studenckim

Jeśli nie widzisz strony z sylabusami musisz zalogować się swoim kontem studenckim (jak do portalu SSL VPN) - link do logowania, a następnie wróć na tą podstonę

 

koncepcja kształcenia [plik do pobrania, doc, 36,5 KB]

INFORMACJA DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA

Wakacyjne praktyki zawodowe powinny być realizowane w Podmiotach Leczniczych i oddziałach zgodnych z nazwą przedmiotu z zakresu kształcenia praktycznego realizowanego w toku studiów oraz dających możliwość wypracowania efektów kształcenia przypisanych do danego przedmiotu zawartych w Dzienniczku Umiejętności Praktycznych w Zawodzie Pielęgniarki.

Skierowania na praktyki wakacyjne będą wydawane tylko osobom które dostarczyły do WUM następujące zaświadczenia:

(niedostarczenie wymaganych badań spowoduje niewpuszczenie na praktyki wakacyjne)

- o wykonanych szczepieniach przeciw WZW typ  B, 

- o nosicielstwie Salmonella- Shigella (badania sanitarno-epidemiologiczne),

- zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy 

Przed realizacją praktyk wakacyjnych student powinien przedstawić Koordynatorowi wypełnione w Podmiocie Leczniczym:

1) Kryteria Doboru Placówki do  Realizacji  Praktyk Zawodowych (Załącznik 1) UWAGA! Nie dotyczy Szpitali UCK WUM, Szpitala na ul. Karowej oraz UCZKiN ul. Starynkiewicza, Instytutu Matki i Dziecka ul. Kasprzaka oraz 

2) Kryteria Doboru Opiekuna do  Realizacji   Praktyk  Zawodowych (Załącznik 2) do każdych praktyk zawodowych przypisanych do przedmiotu.

UWAGA!

Osoby, które mają już wypełnione załączniki z Dzienniczka Praktyk uprzejmie informujemy, że dokumenty te będą honorowane w Dziekanacie. 

Osoby, które dopiero będą wypełniały formularze dotyczące praktyk - prosimy o korzystanie z załączników zamieszczonych na niniejszej stronie. 

Rozpoczęcie realizacji praktyk zawodowych uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnej opinii Koordynatora Praktyk Zawodowych. 

Termin składania Kryterium doboru Placówki i Opiekuna do 10 lipca br.

Opiekunem praktyk zawodowych może być tylko pielęgniarka, nie może być to lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta, opiekun medyczny, dyrektor szpitala lub ordynator.
W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt z odpowiednim Koordynatorem Praktyk Zawodowych:
1. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad praktykami wakacyjnymi (koordynator praktyk) 
po I roku studiów licencjackich to Dr Magdalena Musioł (magdalena.musiol@wum.edu.pl).
2. Osoby odpowiedzialne za nadzór nad praktykami wakacyjnymi (koordynator praktyk):
po II roku studiów licencjackich to:
a. Dr Mariola Pietrzak (mariola.pietrzak@wum.edu.pl) - dla studentów od liter nazwiska M-Ź 
b. Dr Michał Dąbrowski (michal.dabrowski@wum.edu.pl) – dla studentów od liter nazwiska  A-Ł
Wytyczne dla studentów przypisanych do Pana dr Michała Dąbrowskiego: 
• Osoby, które zrealizowały praktyki przed 28.05.2021
dzienniczek praktyk + inne dokumenty potwierdzające praktykę mogą dostarczyć do sekretariatu Kliniki Nadciśnienia, Szpital Banacha, II p, blok D, w celu potwierdzenia zgodności miejsca i przedmiotu realizacji praktyki
• Osoby, które są przed realizacją praktyk mają dostarczyć wypełnione załączniki do sekretariatu Kliniki Nadciśnienia Szpital Banacha, II p, blok D
Po zrealizowaniu wszystkich praktyk wakacyjnych dzienniczki należy złożyć w Dziekanacie do dnia 15 września 2021 r.

Zarządzenie Nr 117/2018 Rektora WUM w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Procedury finansowania leczenia poekspozycyjnego [plik do pobrania, PDF, 2,26 MB]

regulamin kształcenia praktycznego w osobnym pliku [plik do pobrania, PDF, 966 KB]

program kształcenia dla studentów III roku studia pierwszego stopnia 2018-2021         
[plik do pobrania, xls, 158 KB]

program kształcenia studia stacjonarne pierwszego stopnia 2019-2022       [plik do pobrania, xls, 96 KB]

program kształcenia studia stacjonarne pierwszego stopnia 2020-2023      [plik do pobrania, xls, 100 KB]

program kształcenia studia stacjonarne drugiego stopnia    2019-2021       [plik do pobrania, xls, 66 KB]

program kształcenia studia stacjonarne drugiego stopnia     2020-2022        [plik do pobrania, xls, 63 KB]

standardy kształcenia [plik do pobrania, PDF, 2 MB]

zmiany do rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia [plik do pobrania, PDF, 705 KB] [plik do pobrania, PDF, 242 KB]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego [plik do pobrania, PDF, 261 KB]

 

Nie masz uprawnień do przeglądania tej zawartości