Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo

koncepcja kształcenia [plik do pobrania]

regulamin kształcenia praktycznego [plik do pobrania]

dzienniczek umiejętności praktycznych 2017 [plik do pobrania]

dzienniczek umiejętności praktycznych [plik do pobrania]

ramowy program praktyk studia I stopnia [plik do pobrania]

praktyki zawodowe studia II stopnia [plik do pobrania]

program kształcenia studia pierwszego stopnia 2015/2018         [plik do pobrania]

program kształcenia studia pierwszego stopnia 2016/2019         [plik do pobrania]

program kształcenia studia pierwszego stopnia 2017/2020         [plik do pobrania]

program kształcenia studia stacjonarne drugiego stopnia 2016/2018      [plik do pobrania]

program kształcenia studia stacjonarne drugiego stopnia 2017/2019      [plik do pobrania]

program kształcenia studia niestacjonarne drugiego stopnia 2016/2018  [plik do pobrania]

program kształcenia studia niestacjonarne drugiego stopnia 2017/2019  [plik do pobrania]

standardy kształcenia [plik do pobrania]

ponadstandardowe efekty kształcenia studia I stopnia [plik do pobrania]

ponadstandardowe efekty kształcenia studia II stopnia [plik do pobrania]

dodatkowe efekty kształcenia studia II stopnia [plik do pobrania]

Sylabusy dostępne w sekretariatach jednostek prowadzących zajęcia.