Kształcenie na kierunku Dietetyka

UCHWAŁA NR 74/2020 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 14 grudnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Dietetyka dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2020/2021, PDF, 247 KB [pobierz plik - aktualizacja efektów uczenia się - studia II stopnia]

efekty uczenia się - studia I stopnia [pobierz plik, PDF. 397 KB KB]

koncepcja kształcenia [pobierz plik, doc 54 KB]

Skierowania na praktyki wakacyjne będą wydawane tylko osobom które terminowo dostarczyły do WUM następujące zaświadczenia:

- o wykonanych szczepieniach przeciw WZW typ  B, 

- o nosicielstwie Salmonella- Shigella (badania sanitarno-epidemiologiczne),

- zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy 

Niedostarczenie wymaganych badań spowoduje niewpuszczenie na praktyki wakacyjne.

Wzór porozumienia w sprawie studenckich praktyk zawodowych - [pobierz plik, doc, 62,5 KB]


DZIENNICZKI PRAKTYK: 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

I rok [plik do pobrania, doc, 450 KB]

II rok [plik do pobrania, doc, 453 KB]

III rok [plik do pobrania, docx, 410 KB]

STUDIA STACJONARNE  DRUGIEGO STOPNIA

I rok [plik do pobrania, doc, 457 KB]

II rok [plik do pobrania, doc, 399 KB]

STUDIA NIESTACJONARNE  DRUGIEGO STOPNIA

I rok [plik do pobrania, doc, 456 KB]

 

UCHWAŁA NR 25/2021 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 30 sierpnia 2021a r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Dietetyka dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022, PDF, 363 KB [pobierz plik - programy studiów]wykaz przedmiotów obowiązujących na studiach stacjonarnych I i II stopnia, oraz niestacjonarnych II stopnia (2021/2022) [pobierz wykaz]

wykaz przedmiotów obowiązujących na studiach I stopnia (2020/2021) [pobierz wykaz]

wykaz przedmiotów obowiązujących na studiach II stopnia (2020/2021) [pobierz wykaz]

wykaz przedmiotów obowiązujących na studiach stacjonarnych I stopnia (2019/2020) - [pobierz plik, xls, 76 KB]

wykaz przedmiotów obowiązujących na studiach stacjonarnych II stopnia (2019/2020) - [pobierz plik, xls, 63 KB]

wykaz przedmiotów obowiązujących na studiach niestacjonarnych II stopnia (2019/2020) - [pobierz plik, xls, 52 KB]

wykaz przedmiotów obowiązujących na studiach stacjonarnych I stopnia (2018/2019) - [pobierz plik, xls, 67 KB]

wykaz przedmiotów obowiązujących na studiach stacjonarnych II stopnia (2018/2019) - [pobierz plik, xls, 58 KB]

wykaz przedmiotów obowiązujących na studiach niestacjonarnych II stopnia (2018/2019) - [pobierz plik, xls, 46 KB]

Aby wyświetlić sylabusy należy zalogować się swoim kontem studenckim lub pracowniczym (jak do portalu SSL VPN WUM) [link] a następnie powrócić na stronę

Sylabusy na Rok akademicki 2021/2022 dostępne są tutaj

 

 

Rok akademicki 2020/2021