Kształcenie na kierunku Dietetyka

UCHWAŁA NR 74/2020 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 14 grudnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Dietetyka dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2020/2021, PDF, 247 KB [pobierz plik - aktualizacja efektów uczenia się - studia II stopnia]

efekty uczenia się - studia I stopnia [pobierz plik, PDF. 397 KB KB]

koncepcja kształcenia [pobierz plik, doc 54 KB]

 

PROCEDURA ODBYCIA PRAKTYK WAKACYJNYCH

PRAKTYKI REALIZOWANE SĄ WEDŁUG PROGRAMU STUDIÓW LUB NA ZASADZIE WOLONTARIATU (WALKA Z COVID-19) - ODBYWAJĄ SIĘ W DOWOLNYCH PLACÓWKACH MEDYCZNYCH.

 

Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat zasad odbycia praktyk wakacyjnych.

ODBYCIE PRAKTYK WAKACYJNYCH KROK PO PROKU:

Warunki, które musi spełnić student:
1.    Skontaktować się z Biurem Spraw Studenckich celem potwierdzenia ważności badań lekarskich:
•    WZW typu. B
•    nosicielstwo Salmonella – Shigella


2.    Skontaktować się z dziekanatem celem potwierdzenia ważności zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.

3.    Przesłać do dziekanatu skan ubezpieczenia NNW obejmujący termin odbywania praktyki.

4.    Po spełnieniu powyższych warunków Student, który chce odbyć praktyki wakacyjne powinien skontaktować się z Jednostką, która realizuje program praktyk  i potwierdzić, czy dana jednostka:

a.    podpisze porozumienie z Uczelnią – „wzór porozumienia”


lub

b.    wystawi oświadczenie podpisane przez Kierownika/Dyrektora, w którym zobowiąże się do zapewnienia studentowi bezpiecznych warunków odbywania praktyk - stosowne do aktualnego stanu zagrożenia wywoływanego wirusem SARS-CoV-2 


5.    Po ustaleniu z Jednostką, Student przesyła mailowo skan podania o umożliwienie odbycia praktyki wakacyjnej (zwracając się do Prodziekana swojego kierunku, na adres mailowy dziekanatu) z  informacją o preferowanej przez Jednostkę formie przyjęcia studenta (porozumienie/oświadczenie).
a.    w przypadku porozumienia, student zobowiązany jest do przesłania dodatkowo w treści maila poniższych danych: 
•    pełna nazwa i adres Jednostki
•    tytuł, stanowisko, imię i nazwisko osoby podpisującej porozumienia z ramienia Jednostki
b.    w przypadku wystawienia oświadczenia Student zobowiązany jest do przesłania jego skanu do dziekanatu

Po spełnieniu powyższych wytycznych i akceptacji podania przez Prodziekana, dziekanat umawia się ze Studentem na odbiór skierowania, które student zanosi do Jednostki by móc rozpocząć odbywanie praktyki.


DZIENNICZKI PRAKTYK: 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

I rok [plik do pobrania, doc, 450 KB]

II rok [plik do pobrania, doc, 453 KB]

III rok [plik do pobrania, docx, 410 KB]

STUDIA STACJONARNE  DRUGIEGO STOPNIA

I rok [plik do pobrania, doc, 457 KB]

II rok [plik do pobrania, doc, 399 KB]

STUDIA NIESTACJONARNE  DRUGIEGO STOPNIA

I rok [plik do pobrania, doc, 456 KB]

 

wykaz przedmiotów obowiązujących na studiach I stopnia [pobierz wykaz]

wykaz przedmiotów obowiązujących na studiach II stopnia [pobierz wykaz]

UCHWAŁA NR 72/2020 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz stacjonarnych i niestacjonarnych drugiegostopnia na kierunku Dietetyka dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2020/2021, PDF, 363 KB [pobierz plik - program studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych]

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY SENATU NR 48 z dnia 29 czerwca 2020 r., PDF, 1,3 MB [pobierz plik - program studia I stopnia]


wykaz przedmiotów obowiązujących na studiach stacjonarnych I stopnia (2019/2020) - [pobierz plik, xls, 76 KB]

wykaz przedmiotów obowiązujących na studiach stacjonarnych II stopnia (2019/2020) - [pobierz plik, xls, 63 KB]

wykaz przedmiotów obowiązujących na studiach niestacjonarnych II stopnia (2019/2020) - [pobierz plik, xls, 52 KB]

wykaz przedmiotów obowiązujących na studiach stacjonarnych I stopnia (2018/2019) - [pobierz plik, xls, 67 KB]

wykaz przedmiotów obowiązujących na studiach stacjonarnych II stopnia (2018/2019) - [pobierz plik, xls, 58 KB]

wykaz przedmiotów obowiązujących na studiach niestacjonarnych II stopnia (2018/2019) - [pobierz plik, xls, 46 KB]

wykaz przedmiotów obowiązujących na studiach stacjonarnych I stopnia (2017/2018) - [pobierz plik, xls, 53 KB]

wykaz przedmiotów obowiązujących na studiach stacjonarnych II stopnia (2017/2018) - [pobierz plik, xls, 49,5 KB]

wykaz przedmiotów obowiązujących na studiach niestacjonarnych II stopnia (2017/2018) - [pobierz plik,  xls, 39 KB]

program I roku studiów stacjonarnych I stopnia (2016/2017) - [pobierz plik, xls, 43 KB]

program II roku studiów stacjonarnych I stopnia (2016/2017) - [pobierz plik, xls, 14,8 KB]

program III roku studiów stacjonarnych I stopnia (2016/2017) - [pobierz plik, xls, 15,6 KB]

program I roku studiów stacjonarnych II stopnia (2016/2017) - [pobierz plik, xls, 45 KB]

program II roku studiów stacjonarnych II stopnia (2016/2017) - [pobierz plik, xls, 43 KB]

program I roku studiów niestacjonarnych II stopnia (2016/2017) - [pobierz plik, xls, 45 KB]

program II roku studiów niestacjonarnych II stopnia (2016/2017) - [pobierz plik, xls, 41,5 KB]

Aby wyświetlić sylabusy należy zalogować się swoim kontem studenckim lub pracowniczym (jak do portalu SSL VPN WUM) [link] a następnie powrócić na stronę