KONKURS NA PRACĘ NAUKOWĄ

Szanowni  Państwo,

W imieniu Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej - Stowarzyszenie, organizatora IV Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej,  zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie  możliwości wzięcia udziału w KONKURSIE NA PRACĘ NAUKOWĄ.

Do konkursu można zgłaszać prace naukowe z dziedziny medycyny lub biologii medycznej opublikowane w roku 2018 w czasopiśmie indeksowanym w JCR (Journal Citation Report), w których pierwszym, ostatnim lub korespondencyjnym autorem jest naukowiec afiliowany w polskiej jednostce naukowej.

Prace w pliku pdf należy nadsyłać na adres kontakt@pkmp.org.pl do dnia 15 lutego 2019 roku.

W konkursie przyznane zostaną trzy nagrody: za pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce.

Wyniki konkursu będą ogłoszone podczas IV Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej, w dniu 5 marca 2019 r. w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie.

Szczegółowy opis Konkursu dostępny jest w załączonym Regulaminie oraz na stronie internetowej Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej - Stowarzyszenie, pod adresem http://pkmp.org.pl/.

Zapraszamy!!

Biuro Organizatora

IV Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

REGULAMIN, PDF, 219 KB