KONFERENCJA: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W OCHRONIE ZDROWIA

Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz  Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 zapraszają do uczestnictwa w

I Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Praktycznej

„Zarządzanie Jakością w Ochronie Zdrowia, która zaplanowana została na dzień 21.02.2018 r. w Auli im. prof. zw. dr hab. n. med. dr h.c. Witolda Zahorskiego w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 18.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, JM Rektor Politechniki Śląskiej Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny dr Grzegorz Juszczyk.         

KARTA ZGŁOSZENIA

PROGRAM