KONFERENCJA: "WSPÓŁCZESNY ETOS ZAWODU POŁOŻNEJ"

Uprzejmie przypominamy, że 15 maja 2018 r. odbędzie się VII Konferencja Naukowa " Współczesny Etos Zawodu Położnej" organizowana  przez Studenckie Koło Naukowe Etyki oraz Studenckie Koło Naukowe Położnych działające przy Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM z okazji Dnia Położnej. 

Konferencja odbędzie się pod patronatem Jego Magnificencji Rektora WUM - Prof. dr hab. n. med. Mirosława Wielgosia oraz Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM - Prof. dr hab. n. med. Piotra Małkowskiego.

PROGRAM