KONFERENCJA: TRANSPLANTACJA NERKI - NOWE ŻYCIE

Zakład Dietetyki Klinicznej współorganizuje konferencję
"Transplantacja Nerki - Nowe Życie. Pacjenci edukują pacjentów", która odbędzie się 8 lutego
w Krakowie.

Konferencja jest dedykowana chorym zainteresowanym przeszczepieniem nerki, a więc pacjentom
z zaawansowaną niewydolnością nerek i przewlekle dializowanym.