KONFERENCJA "PROMOCJA ZDROWIA, PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK"

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w VIII Konferencji z cyklu "Promocja zdrowia, przykłady dobrych praktyk", która odbędzie się 20 marca br. w Auli A, w Centrum Dydaktycznym WUM, przy ul. ks. Trojdena 2a. 

Temat konferencji: "Problemy przemocy domowej i instytucjonalnej wobec osób dorosłych i starszych".

Konferencja organizowana jest wspólnie z Ogólnopolskim Pogotowiem NIEBIESKA LINIA, które ma wieloletnie doświadczenie w realizacji programów przeciwdziałania przemocy. Ważnym zadaniem Konferencji będzie konieczność przekazywania aktualnych informacji personelowi medycznemu na temat identyfikacji sytuacji przemocy i udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy.

Do udziału w Konferencji zaproszeni są: studenci WUM, lekarze, pielęgniarki i wszyscy profesjonaliści zainteresowani poruszanymi zagadnieniami.

Uczestnictwo jest BEZPŁATNE.

Organizator:

Zakład Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM

Patronat:

JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś

PROGRAM KONFERENCJI