KONFERENCJA NT. MENTORINGU W POŁOŻNICTWIE: PRZYPOMNIENIE

Uprzejmie przypominamy, że już jutro odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "MENTORING W POŁOŻNICTWIE metoda nauczania sygnowanego międzynarodowym projektem IDEUs-EU", organizowana w ramach projektu „Implementation of Dedicated Education Units in Europe – iDEUS-EU", w którym uczestniczy Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM. Konferencja odbędzie się w godz. 9.00-15.00, w auli A Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

https://wnoz.wum.edu.pl/pl/content/konferencja-nt-mentoringu-w-po%C5%82o%C5%BCnictwie