KONFERENCJA NT. AKTYWNOŚCI PO TRANSPLANTACJI: PRZYPOMNIENIE

Uprzejmie przypominamy, że już jutro, w sali nr 8, w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Aktywność po transplantacji nerki lub wątroby i psychofizyczne determinanty udziału w życiu społecznym i zawodowym”, organizowana przez Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM. 

Szczegółowe informacje: https://wnoz.wum.edu.pl/pl/content/konferencja-zak%C5%82adu-piel%C4%99gniarstwa-klinicznego