KONFERENCJA NAUKOWA: TEORIA I PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA

Serdecznie zapraszamy na Ósmą, Studencką Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt. "Teoria i praktyka pielęgniarska. Teorie pielęgnowania a pielęgniarstwo oparte na dowodach naukowych", która odbędzie się 15 lutego 2019 r., w Auli A Centrum Dydaktycznego, przy ul. Księcia Trojdena 2a w Warszawie. Organizatorami spotkania są Zakład Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ WUM, studenci I roku stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo oraz Akademicki Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy WUM. 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYDARZENIA, PDF, 1023 KB