KONFERENCJA DOTYCZĄCA PROBLEMÓW PRZEMOCY DOMOWEJ

Uprzejmie przypominamy, że 20 marca 2018 r. odbędzie się VIII Konferencja z cyklu: Promocja zdrowia, przykłady dobrych praktyk.

Miejsce: Centrum Dydaktyczne WUM, Aula A, ul. ks. Trojdena 2a

Temat szczegółowy konferencji:

Problemy przemocy domowej i instytucjonalnej wobec osób dorosłych i starszych.

Konferencja organizowana wspólnie z Ogólnopolskim Pogotowiem NIEBIESKA LINIA, które ma wieloletnie doświadczenie w realizacji programów przeciwdziałania przemocy.

Ważnym zadaniem Konferencji będzie konieczność przekazywania aktualnych informacji personelowi medycznemu na temat identyfikacji sytuacji przemocy i udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy.

Do udziału w Konferencji zaproszeni są: studenci WUM, lekarze, pielęgniarki i wszyscy profesjonaliści zainteresowani poruszanymi zagadnieniami.

Uczestnictwo BEZPŁATNE.

Organizator:

Zakład Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM

Patronat:

JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś

PROGRAM KONFERENCJI