KONFERENCJA DOT. PIEL.PSYCHIATRYCZNEGO

Serdecznie zapraszamy na Konferencję pt. "Pielęgniarstwo psychiatryczne. Między ideą a codziennością", która odbędzie się 18.05.2018 r. w Sali Wykładowej Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, przy ul. Sobieskiego 9 w Warszawie. 

Organizatorem Konferencji jest Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Fundacja Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii "Przejście".

Szczegóły znajdą Państwo poniżej. 

PROGRAM KONFERENCJI