KONFERENCJA DOT. ANESTEZJOLOGII: PRZYPOMNIENIE

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 15.04.2018 (niedziela) w Centrum Dydaktycznym WUM odbędzie się IV Studencka Konferencja Naukowa „Anestezjologia i intensywna terapia - interdyscyplinarnie”.

Organizatorem konferencji jest Studenckie Koło Naukowe pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii TIVA działające przy Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szczególowe informacje znajdą Państwo pod następującymi linkami: https://www.facebook.com/events/205424320201647/https://wnoz.wum.edu.pl/pl/content/konferencja-anestezjologia-i-intensywna-terapia-interdyscyplinarnie