KONFERENCJA DLA PIEL. OPERACYJNYCH: PRZYPOMNIENIE

Uprzejmie przypominamy, że już jutro, w Centrum Dydaktycznym WUM, odbędzie się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Rola Pielęgniarek Operacyjnych w Zespołach Transplantacyjnych”, organizowana przez Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM oraz Klinikę Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM.
Szczegółowe informacje dostępne są pod następującym linkiem: https://wnoz.wum.edu.pl/pl/content/konferencja-dla-piel%C4%99gniarek-operacyjnych