KONFERENCJA DLA PIELĘGNIAREK OPERACYJNYCH

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego WUM oraz Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM serdecznie zapraszają na Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Rola Pielęgniarek Operacyjnych w Zespołach Transplantacyjnych”, która odbędzie się 27 września 2018 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Spotkanie jest dedykowane pielęgniarkom operacyjnym. 

8:30 – 10:00 Rejestracja
10:00  Powitanie przez Organizatorów i otwarcie Konferencji
 
Sesja I Prowadzenie – P. Małkowski/M. Kosieradzki, M. Kotomska
10:05 – 10:25 Komu i czemu służy pobieranie i przeszczepianie narządów – Maciej Kosieradzki, Warszawa/ Piotr Małkowski, Warszawa
10:25 - 10:45 Aspekty prawne w pracy pielęgniarki operacyjnej – Prawnik  
10:45 - 11:05 Aspekty prawne w transplantologii w medycynie transplantacyjnej – Roman Danielewicz, Warszawa
11:05 - 11:25 Koordynator transplantacyjny – jego rola szpitalna  i regionalna – Edyta Karpeta, Warszawa
11:25 - 11:40 Dyskusja
11:40 - 12:00 Przerwa kawowa
 
Sesja II  Prowadzenie – R Danielewicz, P. Małkowski/M. Kosieradzki, A. Michalak
12:00 - 12:15 Opieka nad zmarłym dawcą narządów – Aleksandra Kozłowska, Bielsko- Biała
12:15 - 12:30 Pielęgniarka operacyjna w zespole pobierającym narządy – Marzena Witkowska, Warszawa
12:30 – 12:45 Pobranie serca – walka z czasem – Dorota Bartnik, Warszawa
12:45 - 13:00 Odrębności w pobieraniu i przeszczepianiu narządów u dzieci – Jolanta Jagoda, IPCZD, Warszawa
13:00 – 13:20 Pobieranie nerek od żywych dawców (metoda klasyczna, laparoskopowa, z użyciem da Vinci) – Roman Danielewicz, Warszawa, Izabela Szwed, Wrocław
13:20 – 13:35 Dyskusja
13:35 – 14:30 Lunch
 
Sesja III Prowadzenie - M. Kotomska, E. Karpeta, I. Sobczak, I. Szwed
14:30 – 14:50 Radzenie sobie ze stresem związanym z pobieraniem narządów od dawców zmarłych i żywych – Aldona Michalak, Warszawa
14:50 – 15:10 Wystąpienia przedstawicielki Fundacji Organiści (Jolanta Kruczkowska, Gdańsk – matka zmarłego dawcy) i biorcy narządów (Małgorzata Rudnik – biorczymi trzustki, Warszawa)
15:10 – 15:25 Prezenteizm – Karolina Sobeczek, Klaudia Smyrek, Członkowie SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
15:25 – 15:40 Dyskusja
15:40 – 16:00 Podsumowanie Prowadzących Sesje i zakończenie
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają: udział, materiały, serwis kawowy.
ZGŁOSZENIA:
Poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej.
UWAGA!
W polu stanowisko proszę wpisać dodatkowo nr prawa wykonywania zawodu !
Uczestnicy bez nr prawa wykonywania zawodu nie będą rejestrowani na wydarzenie.
Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie nie dotarło.
Link do formularza zgłoszeniowego: https://pce.com.pl/?page_id=421&event_id=158