KONFERENCJA: "ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA-INTERDYSCYPLINARNIE"

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.04.2018 (niedziela) na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się IV Studencka Konferencja Naukowa „Anestezjologia i intensywna terapia - interdyscyplinarnie”.

Organizatorem konferencji jest Studenckie Koło Naukowe pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii TIVA działające przy Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny - dlatego też znajdziemy tutaj temat dotyczące zarówno pediatrii, jak i dorosłych. Przekonamy się jak wygląda praca zespołu interdyscyplinarnego - lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego oraz dietetyka. Poruszone zostaną również aspekty prawne pracy na oddziale - m.in.: wykonywania zleceń lekarskich. 

Plan konferencji: 

Sesja I - eksperci: Dr n. med. Marcin Rawicz, Mgr Małgorzata Jadczak
9:00 - 9:20  Stany nagłe u dzieci w chorobach górnych dróg oddechowych - dr n. med. Piotr Kwast, Szpital Dziecięcy Żwirki i Wigury, Warszawa
9:25 - 9:45  Znieczulenia w stanach nagłych - dr n. med. Radosław Rzepka, Szpital Dziecięcy Żwirki i Wigury, Warszawa
9:50 - 10:10  Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci - dr n. med. Sławomir Barszcz, Szpital Dziecięcy Żwirki i Wigury, Warszawa
10:15 - 10:35  Zaprzestanie uporczywej terapii u dzieci - dr n. med. Marcin Rawicz, Warszawski Szpital dla Dzieci
10:40 - 11:00  Orzekanie śmierci mózgu i opieka nad potencjalnym pediatrycznym dawcą narządów - dr n. med. Andrzej Byszewski, Warszawski Szpital dla Dzieci


11:30 - 11:50 Co nowego w tlenoterapii - Mrówka Patryk, SKN TIVA, Warszawski Uniwersytet Medyczny
11:55 - 12:15 Naczyniowy zator powietrzny - przegląd piśmiennictwa, mgr Maciej Latos, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Terapii, Warszawa
12:20 - 12:40 Żywienie w oddziale intensywnej terapii - praca zespołu interdyscyplinarnego - Zuzanna Strząska-Kliś, Aleksandra Hyży, SKN TIVA, SKN Żywienia Klinicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
12:45 - 13:05 Kiedy śmierć pacjenta jest nieunikniona - rola pielęgniarki w opiece przy pacjencie terminalnie chorym - Marta Moskal, SKN TIVA, Warszawski Uniwersytet Medyczny

14:00 - 14:20 Premedykacja przedoperacyjna - Ania Łomańska, SKN Ankona, Warszawski Uniwersytet Medyczny
14:25 - 14:45 Szpital bez bólu - mgr Małgorzata Jadczak, Szpital Dziecięcy Żwirki i Wigury, Warszawa
14:50 - 15:10 Analgezja regionalna - interdyscyplinarna opieka nad pacjentem w okresie okołooperacyjnym - Agata Kuczowska, Klaudia Idziaszek, SKN Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
15:15 - 15:30 Profilaktyka zakażeń wkłucia centralnego - dr n. med. Piotr Leszczyński, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa
15:15 - 15:35 Prawne aspekty wykonywania zawodu pielęgniarki i pielęgniarza - mgr Aleksander Zarzeka, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Rejestracja: https://goo.gl/forms/K91xGKTiAThedyLh2

Opłata za uczestnictwo wynosi:
- uczestnik: 80 zł
- student uczelni wyższej: 40 zł

Adres e-mail: konferencjativa2018@gmail.com

Serdecznie zapraszamy! :)