INFORMACJA NT. LEGITYMACJI STUDENCKICH

Drodzy Studenci, 

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego automatycznie przedłużyło Państwu legitymackie studenckie do 31 maja 2020 r. 

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego