INFORMACJA DOT. SZCZEPIEŃ

Szanowni Państwo, 

Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 10 marca 2020 r. na temat możlilwości wykonania bezpłatnych szczepień przez studentów, doktorantów i pracowników Uczelni. 

KOMUNIKAT KANCLERZA, PDF