INAUGURACJA ROKU AKADEM. (DZIEŃ I GODZ. REKTORSKIE)

Uprzejmie informujemy, że w związku z ogólnouczelnianą Inauguracją Roku Akademickiego 2018/2019 Zarządzeniem NR 105/2018 Rektora, dzień 2 października 2018 r. ogłoszony został dniem rektorskim dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów I roku WUM.  Tego dnia  ogłoszone zostały również godziny rektorskie od 11.00 do 15.00 dla studentów i doktorantów pozostałych lat studiów oraz nauczycieli akademickich.

ZARZĄDZENIE REKTORA NR 105/2018, 100 KB, PDF