I WARSZAWSKI DZIEŃ DIETETYKI KLINICZNEJ

Serdecznie zapraszamy na I Warszawski Dzień Dietetyki Klinicznej - "Dietetyka w transplantologii i nefrologii", organizowany przez Zakład Dietetyki Klinicznej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, we współpracy z Sekcją Dietetyki Medycznej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu POLSPEN. Konferencja odbędzie się 19 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00, w Centrum Dydaktycznym WUM (Aula B, ul. Ks. Trojdena 2a, Warszawa). 

Konferencja wyrasta z tradycji Warszawskich Dni Nauki o Żywieniu Człowieka i jest ich integralną częścią. X Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka odbędą się w dniach 18-19 kwietnia 2018.

Warszawski Dzień Dietetyki Klinicznej będzie wydarzeniem cyklicznym.

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia:

 WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI

Sesja I: Żywienie po transplantacji wątroby lub nerek

1. Czy zmienia się życie po transplantacji?

Prof. dr hab. n med. Piotr Małkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2. Otyłość a przeszczepianie narządów. Miejsce chirurgii bariatrycznej w transplantologii.

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik, Warszawski Uniwersytet Medyczny

3. Niedożywienie  a wyniki leczenia chorych po przeszczepieniu narządów – co możemy poprawić?  Które narzędzia oceny stanu odżywienia wybrać monitorując chorego w okresie okołoprzeszczepowym?

Dr n. o zdr. Magdalena Milewska, Warszawski Uniwersytet Medyczny

4. Zasady prawidłowego żywienia pacjentów po transplantacji narządu (wątroba/nerki) we wczesnym i późnym okresie od wykonania zabiegu – najnowsze wytyczne/doniesienia

Dr n. o zdr. Marta Dąbrowska- Bender, Warszawski Uniwersytet Medyczny

5. Żywienie po operacjach bariatrycznych u pacjentów po transplantacjach narządów.  Dr n. med. Iwona Boniecka, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Sesja II: Dietetyka w nefrologii

Sesja III: Dylematy dietetyka

 

Program II i III sesji oraz sesji plakatowej jest w przygotowaniu.

 

Informacje o zasadach rejestracji na konferencję zostaną umieszczone  w terminie późniejszym na stronie internetowej Zakładu Dietetyki Klinicznej: https://zdk.wum.edu.pl/node/62.