Habilitacje i profesury

Sprawy administracyjne związane z przewodami habilitacyjnymi oraz postępowaniami o nadanie tytułu profesora w WNoZ:

mgr Monika Tereszkiewicz
tel.: (0-22) 57 20 577
monika.tereszkiewicz@wum.edu.pl

Wydział Nauki o Zdrowiu posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zdrowiu.

Zgodnie z obowiązującymi od 01 października 2013 r. nowymi przepisami określonymi w Ustawie z dnia 18 marca 2011 r. [Dz.U. 2011 Nr 84 poz. 855] o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki informujemy, że wniosek o wszczęcie procedury habilitacyjnej, w którym zostaje wskazana przez kandydata jednostka wybrana do przeprowadzenia postępowania oraz inne dokumenty składane są w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (Pl. Defilad 1 [PKiN, 24 piętro, 00-901 Warszawa]. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej CK.

Osoby wskazujące Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jako jednostkę w której chcieliby przeprowadzić procedurę habilitacyjną, muszą spełnić wymagania WNoZ dotyczące punktów IF i MNiSzW. Od roku akademickiego 2013/2014 obowiązuje 7,5 IF [w tym 3,5 IF jako pierwszy autor] i 150 pkt MNiSzW [w tym 70 pkt jako pierwszy autor]. Ponadto, kandydat zobowiązany jest do przedłożenia oceny bibliometrycznej wykonanej przez Bibliotekę Główną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Po zakończeniu procedowania należy uiścić kwotę 120 zł za dyplom, którą należy wpłacić na podane poniżej konto bankowe Uczelni:

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul.
Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
nr rach.
46116022447230200000000000

z dopiskiem „opłata za dyplom”

Habilitacje i profesury

Imię i nazwisko
Harmonogram postępowania
Wniosek o przeprowadzenie postępowania
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Uchwała o nadaniu stopnia
Uzasadnienie nadania stopnia
Marta Wałaszek harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Dominik Olejniczak harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Elżbieta Cipora harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Tomasz Wolak harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Marek Łyp harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Katarzyna Piekarska harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Dorota Żołnierczyk-Zreda harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Iwona Paradowska-Stankiewicz harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Anna Staniszewska harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Ewa Szczepek harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Grzegorz Dziubanek harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Dariusz Boguszewski harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Dorota Włodarczyk harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Mariusz Panczyk harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Paweł Stefanoff harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Dorota Raczkiewicz harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Aleksander Masny harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Edyta Krzych-Fałta harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Anna Badowska-Kozakiewicz harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Aleksandra Czerw harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Agnieszka Saracen harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Magdalena Rosińska harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała
Robert Gałązkowski harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała
Marta Zalewska harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała
Angelina Wójcik-Fatla harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała
Monika Talarowska harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała
Anna Herman harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała
Pieter Stepaniak harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała
Małgorzata Mossakowska harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała
Gabriela Olędzka harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała
Dorota Szostak - Węgierek harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała
Joanna Gotlib harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała