GRATULACJE Z OKAZJI 90-LECIA PROF. BRUNA SZCZYGŁA

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, która odbyła się 09.10.2018 r., nastąpiło uroczyste przekazanie gratulacji emerytowanemu profesorowi WNoZ-u - prof. Brunowi Szczygłowi z okazji jubileuszu 90-lecia. Pan Profesor otrzymał z rąk Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM - prof. Piotra Małkowskiego oraz Prodziekana ds. Oddziału Dietetyki i Kierunku Ratownictwo Medyczne WNoZ WUM - dr hab. Roberta Gałązkowskiego list gratulacyjny oraz bukiet kwiatów. Dziekan WNoZ WUM podziękował Prof. Brunowi Szczygłowi za ogromne zasługi w rozwoju leczenia żywieniowego w Polsce. Gratulacje prof. Brunowi Szczygłowi, w imieniu zespołu Zakładu Żywienia Człowieka WNoZ WUM, złożyły kierownik Zakładu - dr hab. Iwona Traczyk oraz dr inż. Beata Sińska - adiunkt we wspomnianej jednostce.

W latach 1972-1981 Prof. Bruno Szczygieł był Prodziekanem i Dziekanem I Wydziału Lekarskiego. W latach 1987-1989 pełnił stanowisko Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Kadry Naukowej. Profesor w ogromnym stopniu przyczynił się do rozwoju leczenia żywieniowego w Polsce. W 1986 r. z inicjatywy prof. Bruna Szczygła oraz jego współpracowników powołana została Sekcja Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, mająca swoją siedzibę w Katedrze i Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej, w 1998 r. przekształcona w Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego (POLSPEN). Prof. Buno Szczygieł był Prezesem Zarządu Głównego Członków w kadencji 1998 – 2002. Pełnił również funkcję Kierownika Katedry i III Kliniki Chirurgicznej, która w 1974 r. przemianowana została na Katedrę i Klinikę Chirurgii Gastroenterologicznej, zaś w 1997 r. na Katedrę i Klinikę Chirurgii Gastroenterologicznej i Żywienia. Stanowisko Kierownika tej Kliniki prof. Bruno Szczygieł pełnił w latach 1969 -1999.  W latach 2000  - 2007  sprawował funkcję Kierownika Zakładu Żywienia Człowieka WNoZ WUM. Prof. Bruno Szczygieł został wielokrotnie wyróżniony za swoją działalność na rzecz Uczelni. 

Fot. Dominika Robak