GODZINY DZIEKAŃSKIE

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z pismem Pana Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM - prof. Mariusza Gujskiego w sprawie ogłoszenia Godzin Dziekańskich w związku z Immatrykulacją studentów WNoZ 6 października 2022 r.

PISMO W SPRAWIE GODZIN DZIEKAŃSKICH