GODZINY DZIEKAŃSKIE

Informujemy, że Zarządzeniem nr 2/2019 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 8 października 2019 r. ogłoszone zostały godziny dziekańskie w godz. 11.00-15.00 w dniu 25 października 2019 r. dla studentów studiów II stopnia na kierunku Dietetyka i studiów na kierunku Zdrowie Publiczne.

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem:

ZARZĄDZENIE NR 2/2019, PDF, 10 KB