DZIEŃ REKTORSKI

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Nr 45/2018 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 15 maja 2018 r., w dniu 1 czerwca 2018 r. ustanowiony został Dzień Rektorski - dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla studentów, dla doktorantów oraz dniem wolnym od pracy dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem.

ZARZĄDZENIE NR 45/2018