DZIEŃ PROMOCYJNY KIERUNKU POŁOŻNICTWO

Serdecznie zapraszamy na Dzień Promocyjny Kierunku Położnictwo, który odbędzie się 17.02.2018 r. (sobota), w godz. 9.00-12.00 w Auli A, w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przy ul. Ks. Trojdena 2a w Warszawie.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy wysyłać na adres: dominika.robak@wum.edu.pl 

W ramach programu wydarzenia zaplanowano: 

9.00 - 9.15 – słowo wstępne (Prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn, Prodziekan ds. Kierunku Położnictwo Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM) 

9.15 - 9.30 -prezentacja o Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 

9.30 - 9.45 - prezentacja oferty edukacyjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  (Dominika Robak – specjalista ds. promocji Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM)

9.45 - 10.15 - prezentacja kierunku Położnictwo przedstawiona przez studentkę (Zuzanna Zawadzka – koordynatorka ds. kierunku Położnictwo)

10.15 - 10.30 - prezentacja koła naukowego (przewodnicząca koła naukowego)

10.30 - 11.00 - wykład pt. Dlaczego warto zostać położną? - o pasji życia i perspektywach zawodowych, połączony z wyświetleniem filmu na temat tego, kim jest położna - sonda wśród kobiet (dr Barbara Baranowska – adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM)

11.00 - 12.00 – zwiedzanie pracowni zlokalizowanych w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM (budynek ZIAM, ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa):


- noworodkowej

- położniczej

- ginekologicznej

 (zwiedzanie odbędzie się w towarzystwie dwóch nauczycieli i dwóch studentów, którzy odpowiadać będą na pytania uczestników oraz prezentować fantomy)

Serdecznie zapraszamy! :)