DZIEŃ OTWARTY WUM 2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 marca br. (sobota), w Centrum Dydaktycznym odbędzie się Dzień Otwarty WUM. Serdecznie zapraszamy Studenckie Koła Naukowe Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM do zgłaszania swojego uczestnictwa.

Poniżej przekazujemy zaproszenie organizatora wydarzenia - Biura Informacji i Promocji WUM.

 „Biuro Informacji i Promocji zwraca się z uprzejmą prośbą do studentów zrzeszonych w kołach naukowych i organizacjach studenckich o pomoc w przygotowaniu Dnia Otwartego, który odbędzie się 17 marca br. (sobota) w Centrum Dydaktycznym.

Pokazy i prezentacje przygotowane przez studentów stały się już tradycją uczelnianych Dni Otwartych, gdyż to właśnie studenci są najbardziej skuteczni w motywowaniu maturzystów do podjęcia nauki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Zachęcamy do przedstawienia swojego koła naukowego – jego dorobku, osiągnięć i celu działania.

Termin zgłoszeń: 10 lutego br., pod adresem e-mail: biip@wum.edu.pl

Wszelkie informacje dostępne pod numerem telefonu: (22) 57 20 276, 275, 278”