Dyplomy dla ratowników medycznych

Uroczystość wręczenia dyplomów habilitacyjnych i doktorskich oraz dyplomów licencjackich absolwentom kierunku ratownictwo medyczne.

Polski