Dyplomowanie

Baza promotorów oraz tematów prac magisterskich - pobierz plik 

Pismo Prodziekana ds. Kierunku Położnictwo - egzamin dyplomowy 2019 - pobierz plik

Zasady przygotowania i przeprowadzania egzaminu magisterskiego 2019 - pobierz plik

Zał.1 - Pytania z zakresu położnictwa 2019 - pobierz plik

Zał.2 - Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej 2019 - pobierz plik

Zał.3 - Pytania z zakresu nowoczesnych technik diagnostycznych i intensywnego nadzoru położniczego 2019 - pobierz plik