DODATKOWY NABÓR NA KIERUNKI WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU!

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza nabór kandydatów na następujące kierunki:

·  Zdrowie Publiczne – studia I-go stopnia stacjonarne.
Termin rejestracji w systemie informatycznym od 1 do 27 sierpnia 2018 roku (włącznie).
 
· Ratownictwo Medyczne – studia I-go stopnia stacjonarne.
Termin rejestracji w systemie informatycznym od 1 do 27 sierpnia 2018 roku (włącznie).
W dniach 3-4 września odbędzie się egzamin sprawnościowy z zakresu pływania i biegania.
 
· Pielęgniarstwo - studia I-go stopnia stacjonarne.
Termin rejestracji w systemie informatycznym od 1 do 27 sierpnia 2018 roku (włącznie).
 
Przewidywany termin składania dokumentów na ww. kierunki: 6-7 września 2018 roku.