DNI REKTORSKIE

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 113/2018 Rektora WUM z dnia 9 października 2018 r., dzień 24 grudnia 2018 r. ustanowiony został dniem rektorskim, czyli dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów, doktorantów oraz dniami wolnymi od pracy dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Zgodnie z zarządzeniem nr 138/2018 Rektora WUM z dnia 14 grudnia 2018 r., dniem rektorskim ogłoszony został również dzień 31 grudnia 2018 r. jako dzień wolny od pracy dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniami:

Zarządzenie 138/2018 REKTORA WUM, PDF, 96 KB 

Zarządzenie 113/2018 REKTORA WUM, PDF, 80 KB