Dietetyka - plan zajęć

Semestr: Letni
Poziom Rok Tryb Plan zajęć Zajęcia kliniczne Data aktualizacji
licencjackie 1 Stacjonarne plan zajęć 06/05/2021 - 10:08
licencjackie 2 Stacjonarne plan zajęć 29/03/2021 - 15:08
licencjackie 3 Stacjonarne plan zajęć Zajęcia kliniczne 15/02/2021 - 15:44
magisterskie 1 Stacjonarne plan zajęć Zajęcia kliniczne 16/06/2021 - 12:10
magisterskie 2 Stacjonarne plan zajęć Zajęcia kliniczne 19/02/2021 - 20:04
magisterskie 1 Niestacjonarne plan zajęć Zajęcia kliniczne 10/06/2021 - 12:50
magisterskie 2 Niestacjonarne 01/09/2020 - 10:01
Semestr: Zimowy
Poziom Rok Tryb Plan zajęć Zajęcia kliniczne Data aktualizacji
licencjackie 1 Stacjonarne plan zajęć 09/12/2020 - 15:41
licencjackie 2 Stacjonarne plan zajęć 25/09/2020 - 08:01
licencjackie 3 Stacjonarne plan zajęć Zajęcia kliniczne 13/01/2021 - 14:58
magisterskie 1 Stacjonarne plan zajęć 07/10/2020 - 21:53
magisterskie 2 Stacjonarne plan zajęć 27/09/2020 - 17:44
magisterskie 1 Niestacjonarne plan zajęć 10/06/2021 - 12:49
magisterskie 2 Niestacjonarne 25/09/2020 - 15:22

SESJA EGZAMINACYJNA LETNIA 2020/2021 z dn. 28.05.2021 [pobierz plik]

Zarządzenie Rektora nr 42/2021 dotyczące realizacji zajęć w semestrze letnim 2020/2021 [pobierz plik, PDF, 220 KB].

Kształcenie w semestrze zimowym w r. ak. 20/21 odbywa się zgodnie z Zarządzeniem nr 193/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie organizacji zajęć na studiach, studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń i egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19.

Szczegółowe zasady organizacji zajęć na odległość w danej jednostce, w tym wymagania informatyczne umożliwiające udział w zajęciach i połączenie z systemem (sposób logowania) zostaną ogłoszone na stronie internetowej jednostki przez jej kierownika.

Nauczanie przedmiotów w Zakładzie Zdrowia Publicznego w semestrze zimowym 20/21 [pobierz plik] - tabela jest też umieszczona na stronie jednostki.

 

UWAGA- WSZYSTKIE PLANY MOGĄ ULEC ZMIANIE!!!

 

SESJA EGZAMINACYJNA ZIMOWA POPRAWKOWA, LICENCJAT r. ak. 2020/2021 aktualizacja 09.02.2021 [pobierz plik]

SESJA EGZAMINACYJNA ZIMOWA r. ak. 2020/2021 aktualizacja z dn.26.01.2021    [pobierz plik]

UWAGA- plan sesji egzaminacyjnej może ulec zmianie !

 

UWAGA!

W związku z sytuacją epidemiologiczną wszystkie egzaminy przewidziane do przeprowadzenia w sesji zimowej w Wydziale Nauk o Zdrowiu odbędą się elektronicznie. Terminy egzaminów zostaną podane wkrótce.