CZEPKOWANIE ABSOLWENTÓW STUDIÓW I STOPNIA POŁOŻNICTWA

      

Prodziekan do spraw Kierunku Położnictwo 
Wydziału Nauki o Zdrowiu 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

serdecznie zaprasza na uroczystość: 

„Czepkowania absolwentów studiów I stopnia na kierunku Położnictwo” 

pod Patronatem 

Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu 
 Prof. dra hab. med. Piotra Małkowskiego

 

23 lipca 2018 r.

Rozpoczęcie uroczystości godz. 12.00

 

Sala Konferencyjna (poziom -1)
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 63A
02-091 Warszawa