CZEPKOWANIE ABSOLWENTÓW STUDIÓW I STOPNIA PIELĘGNIARSTWA

       

Prodziekan do spraw Oddziału Pielęgniarstwa 
Wydziału Nauki o Zdrowiu 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

serdecznie zaprasza na uroczystość: 

„Czepkowania absolwentów studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo” 

pod Patronatem 

Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu 
 Prof. dra hab. med. Piotra Małkowskiego

 

6 lipca 2018 r.

Rozpoczęcie uroczystości godz. 11.30

 

Aula B Centrum Dydaktycznego 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Trojdena 2a, Warszawa