CYKL SPOTKAŃ "LET'S MAKE SCIENCE TOGETHER"

Szanowni Państwo,

Przekazujemy ogłoszenie od jednego ze Studeckich Kół Naukowych Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM. 

SKN Żywienia Klinicznego serdecznie zaprasza na cykl spotkań organizowanych przez koło pod tytułem Let’s make science together!

W ramach cyklu spotkań będziemy mieli możliwość wysłuchania prelekcji naukowców na tematy takie jak:

- Procedury badań klinicznych

- Rozpoczynanie działalności naukowej

- Przeszukiwanie medycznych baz danych

- Pisanie projektów naukowych

- Evidence based medicine

I wiele więcej!

W drugiej części przedstawiciele studenckich kół naukowych będą mogli zaprezentować projekty badawcze, nad którymi pracują lub te, które planują wdrożyć w życie. Po prezentacjach planowana jest dyskusja na temat projektów naukowych w celu wymiany doświadczeń, zasięgnięcia opinii i nawiązania współpracy między studentami wszystkich kierunków!

Spotkanie zakończymy giełdą wiedzy  - każdy student będzie miał możliwość zaprezentowania umiejętności lub wiedzy praktycznej, którą nabył w trakcie studiów i którą chciałby podzielić się ze zgromadzonymi.

 

Masz w głowie pomysł na badanie naukowe?

Chcesz posłuchać wykładów niesamowitych naukowców?

Chcesz poznać ludzi z innych kierunków i rozwijać swoje umiejętności?

 

Dołącz do nas!