BIOTECH LEADERS ACADEMY BY ROCHE

Serdecznie zapraszamy do udziału w BioTech Leaders Academy by Roche - programie, skierowanym do społeczności Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którego celem jest przygotowanie przyszłych liderów projektów z branży biotechnologicznej do pracy z zespołem badawczym, wykształcenia myślenia projektowego oraz wyposażenia ich w umiejętności, które w przyszłości pozwolą im z sukcesem wprowadzać nowe rozwiązania na rynek. 

Spotkania w ramach akademii będą odbywały się w piątki i soboty w terminach 2 marca-21 kwietnia. Na uczestników czekają warsztaty z najlepszymi specjalistami zagadnień biznesowych, kompetencji osobistych i prawnych, a potwierdzeniem nabytych umiejętności będzie oficjalny certyfikat uczestnictwa!

W programie udział wziąć mogą studenci, doktoranci, pracownicy i absolwenci (do 2 lat) UW oraz WUM. Nie trzeba zgłaszać żadnego projektu, wykazywać doświadczenia czy certyfikatów. Dotychczasowe doświadczenie będzie jednak dodatkowym atutem podczas rekrutacji.

Udział w akademii jest bezpłatny!
Formularz rekrutacyjny dostępny jest pod adresem https://iuw.edu.pl/pl/biotech-leaders-academy/ i dostępny będzie do 26 stycznia. 
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 9 lutego. 
Program jest sponsorowany przez firmę Roche.

Koordynatorem projektu jest Przemysław Krawczyk (przemek.krawczyk@inkubator.uw.edu.pl).

Źródło: https://iuw.edu.pl/…/…/wez-udzial-w-biotech-leaders-academy/
Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/423769574693016/