BEZPŁATNE SPECJALIZACJE DLA PIELĘGNIAREK

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych przy Zakładzie Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych WNoZ WUM zaprasza na bezpłatne specjalizacje: w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.

Pielęgniarstwo rodzinne 

Termin realizacji: 13.09.2019-17.04.2021

Pielęgniarstwo anestezjologiczne

Termin realizacji: 05.10.2019-25.04.2021

Zapraszamy również do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń specjalizacyjnych:  POBIERZ PLIK, doc, 60 KB

Szczegółowe informacje na temat specjalizacji znajdują się na stronie internetowej: http://wnoz.wum.edu.pl/content/specjalizacje