AKADEMIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Akademia Kompetencji Społecznych serdecznie zaprasza m.in. studentów II i III roku studiów I stopnia (licencjackich) oraz studentów II stopnia (magisterskich) Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM do zapoznania się z jej ofertą, w ramach której prowadzone są:

Warsztaty

•             Komunikacja werbalna i niewerbalna

•             Profilaktyka wypalenia zawodowego

•             Stres w pracy pracowników medycznych

•             Rozmowy o życiu i śmierci. Trudne tematy dla lekarza i pacjenta

•             Jak konstruktywnie radzić sobie z konfliktem?

•             Zarządzanie czasem

•             Budowanie zespołu i praca zespołowa

Zajęcia wspólne z pracodawcami

•             Specyfika rynku pracy w zawodach medycznych. Aktywne wchodzenie na rynek pracy

•             Praca w zespole wielodyscyplinarnym  radzenie sobie z trudnymi sytuacjami

•             Praca z pacjentem prywatnej opieki medycznej –wyzwania i ograniczenia

•             Budowanie relacji z pacjentem w publicznej opiece zdrowotnej

Wizyty studyjne

•             Możliwość poznania sposobu funkcjonowania prywatnych i publicznych (nie akademickich)

placówek medycznych

Pełne informacje, regulamin oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie Projektu:

http://komunikacja.wum.edu.pl/