2020 MIĘDZYNARODOWY ROK PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Wydział Nauk o Zdrowiu WUM obchodzi Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej,  fot. Michał Teperek, Dział Fotomedyczny WUM

Polski
Image: 
  • 2020 MIĘDZYNARODOWY ROK PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ