18 Czerwiec

Dyrekcja Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" zaprasza studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo na Dzień Otwarty w Instytucie...

18 Czerwiec

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Nr 64/2019 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 10 czerwca 2019 r., w dniu 21 czerwca 2019 r. ustanowiony został Dzień Rektorski - dzień wolny od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

10 Czerwiec

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat Oddziału Uniwersyteckiego Polskiego Towarzystwa Położnych..

07 Czerwiec

Uprzejmie informujemy, iż w związku z obchodami 20-lecia Wydziału Nauki o Zdrowiu, Dziekan ogłasza godziny dziekańskie w

07 Czerwiec

Uprzejmie informujemy, że Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego...

06 Czerwiec

Prodziekan do spraw Kierunku Położnictwo Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM... 

06 Czerwiec

Uprzejmie informujemy, iż w celu uzyskania potwierdzenia na karcie obiegowe

05 Czerwiec

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Narodowy Uniwersytet Medyczny w Iwano-Frankowsku...

04 Czerwiec

Egzamin dyplomowy teoretyczny...

31 Maj

Prodziekan do spraw Oddziału Pielęgniarstwa Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM...

Strony