05 Listopad

Faktura VAT wystawiana jest nie później niż 7 dni od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy usługi, na wniosek s

05 Listopad

Studenci, którzy podczas zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych (również w ramach kół naukowych) na terenie zakładów opieki zdrowotnej

05 Listopad

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu przypomina o konieczności dostarczenia kompletu badań lekarskich (Medycyna Pracy - do Dziekanatu; WZW, N

Strony