19 Maj

Uprzejmie informujemy, że w ramach dzisiejszego Dnia Kulury Jakości Uczelni...

18 Maj

Władze Dziekańskie Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM serdecznie zapraszają na IX Konferencję Naukową Wydziału...

17 Maj

Zarządzeniem Rektora nr 54/2017 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza się w dniu...

17 Maj

Uprzejmie informujemy, że począwszy od roku akademickiego 2017/2018 zostanie zmieniony regulamin egzaminu...

17 Maj

Na ostatnim posiedzeniu Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM...

16 Maj

Zarządzeniem Rektora nr 53/2017 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego...

15 Maj

Marka Colon oraz Polskie Towarzystwo Dietetyki uprzejmie zapraszają na Konferencję Naukowo-Szkoleniową...

12 Maj

EMC Piaseczno Sp. z o.o. NZOZ Szpital św. Anny w Piasecznie informuje o możliwości podjęcia praktyk...

11 Maj

Uprzejmie informujemy, że w środę - 17.05.2017 r. w Centrum Dydaktycznym WUM...

11 Maj

Studenckie Koło Naukowe NEFRON, działające przy Zakładzie Pielęgniarstwa Nefrologicznego WUM...

Strony