PRAKTYKI DLA STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA: P.OKULISTYCZNE

Centrum Mikrochirurgii Oka Klinika Prof. Jerzego Szaflika w Warszawie, przy ul. Dolańskiego 2, zaprasza studentów:

  • III roku studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo
  • I i II roku studiów II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo
  • studentów studiów doktoranckich posiadających prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza

na nieopłatny kurs z zakresu pielęgniarstwa okulistycznego.

Centrum Mikrochirurgii Oka Laser Klinika Prof. Jerzego Szaflika działa od 1994 roku, specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób oczu, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia operacyjnego zaćmy, jaskry, chirurgii refrakcyjnej oraz terapii chorób siatkówki. Ośrodek wykorzystuje najnowszy sprzęt diagnostyczny oraz metody terapeutyczne

Kurs składa się z 4 jednodniowych modułów. Każdy moduł stanowi odrębną całość, którą można realizować niezależnie, tj. można wziąć udział w dowolnej liczbie jednodniowych modułów, a także każdy moduł można realizować w innym terminie. Odbycie każdego modułu zostanie potwierdzone certyfikatem.

 

Zgłoszenia na poszczególne moduły kształcenia przyjmuje sekretariat Kliniki pod numerem telefonu 22 8280216 lub mailowo pod adresem: sekretariat@okolaser.com.pl