• w sekcji Dokumenty Nowe Regulaminy ITS, UTS
  • STUDENCI PIELEGNIARSTWA i POŁOŻNICTWA: na zajęcia praktyczne obowiązkowe jest posiadanie fartucha

Zdrowie publiczne

BADANIA LEKARSKIE

BADANIA LEKARSKIE

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu przypomina o koniecznościdostarczenia kompletu badań lekarskich (Medycyna Pracy - do Dziekanatu; WZW, Nosicielstwo - do Działu Obsługi Studenta)

Nie dostarczenie wyżej wymienionych badań w trybie pilnym skutkować będzie:

nie dopuszczeniem do Zajęć praktycznych oraz
nie wydaniem skierowania na Praktyki wakacyjne.

-----------------------------------------------------------------------

UWAGA!!

Studenci, którzy podczas zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych (również w ramach kół naukowych) na terenie zakładów opieki zdrowotnej w Warszawie ulegli ekspozycji na  zakażenie HIV, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV) oraz typu C (HCV) mają zgłosić się do:
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego 
ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa
Izba Przyjęć 
Tel. 22 33 55 261-264-265-330
Poradnia Profilaktyczno- Lecznicza  

postępowanie studentów po ekspozycji na zakażenie HIV

Ogłoszenia dla studentów zdrowia publicznego

GODZINY OTWARCIA DZIEKANATU

30/06/2015 - 13:02

Szanowni Państwo!

W okresie wakacyjnym (01.07-30.09)

we ŚRODY dziekanat studiów zaocznych czynny do godz. 15.00

w PIĄTKI dziekanaty bedą nieczynne

UWAGA!! Upublicznianie treści maili

26/05/2015 - 10:27

UWAGA STUDENCI!!!

Wszystkie informacje otrzymywane z Dziekanatów lub od Wykładowców na wspólne studenckie skrzynki mailowe należy traktować jako poufne. Nie wolno upubliczniać ich na portalach społecznościowych bez zgody wszystkich zainteresowanych.

„VII Konferencja Naukowa Wydziału Nauki o Zdrowiu”

05/05/2015 - 07:20

Władze Dziekańskie Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zapraszają na VII Konferencję Naukową Wydziału, która odbędzie się dnia 22 maja 2015r. od godz. 12:00 w sali nr 8 Centrum Biblioteczno-Informacyjnego.

Podczas Konferencji już po raz siódmy zaprezentowane zostaną kolejne osiągnięcia naukowe Wydziału.

Konferencja organizowana jest pod honorowym patronatem JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Marka Krawczyka.

OPŁATY

 

Opłata za legitymację i indeks

Opłaty za wydanie legitymacji elektronicznej (17 zł) oraz indeksu (4 zł), w łącznej wysokości 21 zł, należy wpłacić na podane poniżej konto bankowe uczelni:

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
nr rach.70 1240 6960 6324 2000 0000 0000
z dopiskiem „opłata za indeks oraz ELS”
Prosimy pamiętać o wpisaniu dokładnych danych wpłacającego, jak również o podaniu nr albumu studenta

Opłata za dyplom 60 zł
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
nr rach.70 1240 6960 6324 2000 0000 0000
z dopiskiem opłata za dyplom i numerem albumu

 

 

 
 

DZIEKANAT

Studia I stopnia 1,2 rok

Magdalena Bala
pokój 501A, tel.: (0-22) 57 20 565
magdalena.bala@wum.edu.pl

Studia stacjonarne II stopnia

mgr Agnieszka Kubiszewska
pokój 501A, tel.: (0-22) 57 20 559
agnieszka.kubiszewska@wum.edu.pl

Studia I stopnia 3 rok
Studia niestacjonarne II stopnia

Kursy specjalizacyjne
Wystawianie faktur

mgr Elżbieta Chełstowska
pokój 501A, tel.: (0-22) 57 20 564
elzbieta.chelstowska@wum.edu.pl

Zobacz też: Rady pedagogiczne (sprawdź opiekuna roku)

ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR VAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Faktura VAT wystawiana jest nie później niż 7 dni od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy usługi, na wniosek studenta.

Po upływie tego terminu wystawianie faktury VAT nie będzie możliwe. Read more »

PLANY ZAJĘĆ

Osobą odpowiedzialną za programy studiów oraz harmonogramy zajęć jest:
mgr inż. Małgorzata Hys-Witkowska
pokój 510, tel.: (0-22) 57 20 588
malgorzata.hys-witkowska@wum.edu.pl

Zajęcia z Wychowania Fizycznego: wszystkie informacji na stronie:  http://swfis.wum.edu.pl/ 

SEMESTR LETNI 2014/2015  NOWE!!!!!!!!!! 
PLANY MOGĄ ULEC ZMIANIE 
Zdrowie publiczne, studia stacjonarne I stopnia:
 

Zdrowie publiczne, studia stacjonarne II stopnia:

  • plan zajęć dla studentów I roku: Ostatnia aktualizacja  11.05.2015 [plan zajęć XLS] (PZ- 21.05)
  • plan zajęć dla studentów II roku: Ostatnia aktualizacja 26.03.2015 [plan zajęć XLS] (zmiana RZ)

Zdrowie publiczne, studia niestacjonarne II stopnia:

  • plan zajęć dla studentów I roku: Ostatnia aktualizacja: 26.03.2015 [plan zajęć XLS] (zmiana Zarządzania jakością)
  • plan zajęć dla studentów II roku: Ostatnia aktualizacja: 16.02.2015 [plan zajęć XLS] 

SESJA

SESJA LETNIA POPRAWKOWA 2014/2015    

Zdrowie publiczne 
Ostatnia aktualizacja 25.08.2015
[pobierz plik XLS]