• w sekcji Dokumenty Nowe Regulaminy ITS, UTS
  • STUDENCI PIELEGNIARSTWA i POŁOŻNICTWA: na zajęcia praktyczne obowiązkowe jest posiadanie fartucha

Ratownictwo medyczne

BADANIA LEKARSKIE

BADANIA LEKARSKIE

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu przypomina o koniecznościdostarczenia kompletu badań lekarskich (Medycyna Pracy - do Dziekanatu; WZW, Nosicielstwo - do Działu Obsługi Studenta)

Nie dostarczenie wyżej wymienionych badań w trybie pilnym skutkować będzie:

nie dopuszczeniem do Zajęć praktycznych oraz
nie wydaniem skierowania na Praktyki wakacyjne.

-----------------------------------------------------------------------

UWAGA!!

Studenci, którzy podczas zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych (również w ramach kół naukowych) na terenie zakładów opieki zdrowotnej w Warszawie ulegli ekspozycji na  zakażenie HIV, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV) oraz typu C (HCV) mają zgłosić się do:
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego 
ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa
Izba Przyjęć 
Tel. 22 33 55 261-264-265-330
Poradnia Profilaktyczno- Lecznicza  

postępowanie studentów po ekspozycji na zakażenie HIV

Ogłoszenia dla studentów ratownictwa medycznego

GODZINY OTWARCIA DZIEKANATU

30/06/2015 - 13:02

Szanowni Państwo!

W okresie wakacyjnym (01.07-30.09)

we ŚRODY dziekanat studiów zaocznych czynny do godz. 15.00

w PIĄTKI dziekanaty bedą nieczynne

UWAGA!! Upublicznianie treści maili

26/05/2015 - 10:27

UWAGA STUDENCI!!!

Wszystkie informacje otrzymywane z Dziekanatów lub od Wykładowców na wspólne studenckie skrzynki mailowe należy traktować jako poufne. Nie wolno upubliczniać ich na portalach społecznościowych bez zgody wszystkich zainteresowanych.

„VII Konferencja Naukowa Wydziału Nauki o Zdrowiu”

05/05/2015 - 07:20

Władze Dziekańskie Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zapraszają na VII Konferencję Naukową Wydziału, która odbędzie się dnia 22 maja 2015r. od godz. 12:00 w sali nr 8 Centrum Biblioteczno-Informacyjnego.

Podczas Konferencji już po raz siódmy zaprezentowane zostaną kolejne osiągnięcia naukowe Wydziału.

Konferencja organizowana jest pod honorowym patronatem JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Marka Krawczyka.

OPŁATY

Opłata za legitymację i indeks

Opłaty za wydanie legitymacji elektronicznej (17 zł) oraz indeksu (4 zł), w łącznej wysokości 21 zł, należy wpłacić na podane poniżej konto bankowe uczelni:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
nr rach.70 1240 6960 6324 2000 0000 0000
z dopiskiem „opłata za indeks oraz ELS”
Prosimy pamiętać o wpisaniu dokładnych danych wpłacającego, jak również o podaniu nr albumu studenta

Opłata za dyplom 60 zł
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
nr rach.70 1240 6960 6324 2000 0000 0000
z dopiskiem opłata za dyplom i numerem albumu

DZIEKANAT

mgr Jolanta Skrzeczkowska
pokój 513, tel.: (0-22) 57 20 504
jolanta.skrzeczkowska@wum.edu.pl

Zobacz też: Rady pedagogiczne (sprawdź opiekuna roku)

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

dla studentów kierunku ratownictwo medyczne 
ostatnia aktualizacja 05.11.2013
[ pobierz plik RTF ] [ pobierz plik PDF ]

ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR VAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Faktura VAT wystawiana jest nie później niż 7 dni od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy usługi, na wniosek studenta.

Po upływie tego terminu wystawianie faktury VAT nie będzie możliwe. Read more »

PLANY ZAJĘĆ

Osobą odpowiedzialną za programy studiów oraz harmonogramy zajęć jest:
mgr Jolanta Nowak
pokój 511, tel.: (0-22) 57 20 500
jolanta.nowak@wum.edu.pl

SEMESTR LETNI 2014/2015 NOWE!!!!!!
PLANY MOGĄ ULEC ZMIANIE  !!!
Ratownictwo medyczne, studia stacjonarne I stopnia:

  • plan zajęć dla studentów I roku:(Ostatnia aktualizacja 18.02.2015  [plan zajęć
  • plan zajęć dla studentów II roku:(Ostatnia aktualizacja 21.04.2015 [plan zajęć ] [zajęcia kliniczne
  • plan zajęć dla studentów III roku:(Ostatnia aktualizacja 18.02.2015 [plan zajęć ]

SESJA

Ratownictwo medyczne - plany sesji

SESJA LETNIA
ostatnia aktualizacja 13.05.2015

[ pobierz plik RTF ]

SESJA POPRAWKOWA

[pobierz plik]