• w sekcji Dokumenty Nowe Regulaminy ITS, UTS
  • STUDENCI PIELEGNIARSTWA i POŁOŻNICTWA: na zajęcia praktyczne obowiązkowe jest posiadanie fartucha

Ratownictwo medyczne

BADANIA LEKARSKIE

BADANIA LEKARSKIE

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu przypomina o koniecznościdostarczenia kompletu badań lekarskich (Medycyna Pracy - do Dziekanatu; WZW, Nosicielstwo - do Działu Obsługi Studenta)

Nie dostarczenie wyżej wymienionych badań w trybie pilnym skutkować będzie:

nie dopuszczeniem do Zajęć praktycznych oraz
nie wydaniem skierowania na Praktyki wakacyjne.

-----------------------------------------------------------------------

UWAGA!!

Studenci, którzy podczas zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych (również w ramach kół naukowych) na terenie zakładów opieki zdrowotnej w Warszawie ulegli ekspozycji na  zakażenie HIV, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV) oraz typu C (HCV) mają zgłosić się do:
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego 
ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa
Izba Przyjęć 
Tel. 22 33 55 261-264-265-330
Poradnia Profilaktyczno- Lecznicza  

postępowanie studentów po ekspozycji na zakażenie HIV

Ogłoszenia dla studentów ratownictwa medycznego

Grupy Dziekańskie

01/10/2014 - 08:56

Dziekanat Wydziału Nauki o Zdrowiu informuje, że nie ma żadnej możliwości zmian, przeniesień, między przydzielonymi grupami dziekańskimi (seminaryjnymi)

STYPENDIA MINISTRA NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

FAKULTETY REKTORA

08/09/2014 - 09:07

Zapraszamy na fakultety pod patronatem 

Prorektora do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych Prof. dra hab. n. med. Marka Kulusa

w roku akademickim 2014/2015

Jeszcze więcej

Techniki komunikacyjne w relacji lekarz-pacjent

Język migany

Kultura zachowań – savoir vivre

Warsztat naukowca

Porozumienie z pacjentem: komunikacja i wzajemny stosunek

Szczegółowe informacje o fakultetach dostępne na stronie 

www.bodp.wum.edu.pl/fakultety.php

 

OPŁATY

Opłata za legitymację i indeks

Opłaty za wydanie legitymacji elektronicznej (17 zł) oraz indeksu (4 zł), w łącznej wysokości 21 zł, należy wpłacić na podane poniżej konto bankowe uczelni:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
nr rach.70 1240 6960 6324 2000 0000 0000
z dopiskiem „opłata za indeks oraz ELS”
Prosimy pamiętać o wpisaniu dokładnych danych wpłacającego, jak również o podaniu nr albumu studenta

Opłata za dyplom 60 zł
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
nr rach.70 1240 6960 6324 2000 0000 0000
z dopiskiem opłata za dyplom i numerem albumu

DZIEKANAT

mgr Jolanta Skrzeczkowska
pokój 513, tel.: (0-22) 57 20 504
jolanta.skrzeczkowska@wum.edu.pl

Zobacz też: Rady pedagogiczne (sprawdź opiekuna roku)

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

dla studentów kierunku ratownictwo medyczne 
ostatnia aktualizacja 05.11.2013
[ pobierz plik RTF ] [ pobierz plik PDF ]

ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR VAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Faktura VAT wystawiana jest nie później niż 7 dni od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy usługi, na wniosek studenta.

Po upływie tego terminu wystawianie faktury VAT nie będzie możliwe. Read more »

PLANY ZAJĘĆ

Osobą odpowiedzialną za programy studiów oraz harmonogramy zajęć jest:
mgr Jolanta Nowak
pokój 511, tel.: (0-22) 57 20 500
jolanta.nowak@wum.edu.pl

SEMESTR LETNI 2014/2015 NOWE!!!!!!
PLANY MOGĄ ULEC ZMIANIE  !!!
Ratownictwo medyczne, studia stacjonarne I stopnia:

  • plan zajęć dla studentów I roku:(Ostatnia aktualizacja 18.02.2015  [plan zajęć
  • plan zajęć dla studentów II roku:(Ostatnia aktualizacja 21.04.2015 [plan zajęć ] [zajęcia kliniczne
  • plan zajęć dla studentów III roku:(Ostatnia aktualizacja 18.02.2015 [plan zajęć ]

SESJA

Ratownictwo medyczne - plany sesji

SESJA ZIMOWA
ostatnia aktualizacja 16.01.2015

[ pobierz plik RTF ]

SESJA POPRAWKOWA

[pobierz plik]