• w sekcji Dokumenty Nowe Regulaminy ITS, UTS
  • STUDENCI PIELEGNIARSTWA i POŁOŻNICTWA: na zajęcia praktyczne obowiązkowe jest posiadanie fartucha

Pielęgniarstwo

Ogłoszenia dla studentów pielęgniarstwa

GODZINY OTWARCIA DZIEKANATU

Szanowni Państwo!

W okresie wakacyjnym (01.07-30.09)

we ŚRODY dziekanat studiów zaocznych czynny do godz. 15.00

w PIĄTKI dziekanaty bedą nieczynne

30/06/2015 - 13:28
pokaż

UWAGA!! Upublicznianie treści maili

UWAGA STUDENCI!!!

Wszystkie informacje otrzymywane z Dziekanatów lub od Wykładowców na wspólne studenckie skrzynki mailowe należy traktować jako poufne. Nie wolno upubliczniać ich na portalach społecznościowych bez zgody wszystkich zainteresowanych.

26/05/2015 - 10:27
pokaż

„VII Konferencja Naukowa Wydziału Nauki o Zdrowiu”

Władze Dziekańskie Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zapraszają na VII Konferencję Naukową Wydziału, która odbędzie się dnia 22 maja 2015r. od godz. 12:00 w sali nr 8 Centrum Biblioteczno-Informacyjnego.

Podczas Konferencji już po raz siódmy zaprezentowane zostaną kolejne osiągnięcia naukowe Wydziału.

Konferencja organizowana jest pod honorowym patronatem JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Marka Krawczyka.

05/05/2015 - 10:44
pokaż

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

04/05/2015 - 11:56
pokaż

BADANIA LEKARSKIE

BADANIA LEKARSKIE

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu przypomina o koniecznościdostarczenia kompletu badań lekarskich (Medycyna Pracy - do Dziekanatu; WZW, Nosicielstwo - do Działu Obsługi Studenta)

Nie dostarczenie wyżej wymienionych badań w trybie pilnym skutkować będzie:

nie dopuszczeniem do Zajęć praktycznych oraz
nie wydaniem skierowania na Praktyki wakacyjne.

-----------------------------------------------------------------------

UWAGA!!

Studenci, którzy podczas zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych (również w ramach kół naukowych) na terenie zakładów opieki zdrowotnej w Warszawie ulegli ekspozycji na  zakażenie HIV, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV) oraz typu C (HCV) mają zgłosić się do:
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego 
ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa
Izba Przyjęć 
Tel. 22 33 55 261-264-265-330
Poradnia Profilaktyczno- Lecznicza  

postępowanie studentów po ekspozycji na zakażenie HIV

W prawej kolumnie klikaj na tytuły, żeby się przełączyć między zakładkami.

OPŁATY

Opłata za legitymację i indeks

Opłaty za wydanie legitymacji elektronicznej (17 zł) oraz indeksu (4 zł), w łącznej wysokości 21 zł, należy wpłacić na podane poniżej konto bankowe uczelni:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
nr rach.70 1240 6960 6324 2000 0000 0000
z dopiskiem „opłata za indeks oraz ELS”
Prosimy pamiętać o wpisaniu dokładnych danych wpłacającego, jak również o podaniu nr albumu studenta

Opłata za dyplom 60 zł
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
nr rach.70 1240 6960 6324 2000 0000 0000
z dopiskiem opłata za dyplom i numerem albumu

ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR VAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Faktura VAT wystawiana jest nie później niż 7 dni od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy usługi, na wniosek studenta.

Po upływie tego terminu wystawianie faktury VAT nie będzie możliwe. Read more »

DZIEKANAT

Studia stacjonarne I stopnia

I rok: mgr inż. Edyta Wronkowska-Orlik
pokój 501, tel.: (0-22) 57 20 799
edyta.orlik@wum.edu.pl

II, III rok: mgr Renata Durlik

pokój 501, tel.: (0-22) 57 20 561
renata.durlik@wum.edu.pl

 

Studia  II stopnia stacjonarne
Karolina Ludwiczak
pokój 501, tel. (0-22) 57 20 566
karolina.ludwiczak@wum.edu.pl

Studia niestacjonarne II stopnia -zaoczne

mgr Katarzyna Soćko
pokój 501, tel. (0-22) 57 20 509
katarzyna.socko@wum.edu.pl

 

Zobacz też: Rady pedagogiczne (sprawdź opiekuna roku)

SESJA

SESJA EGZAMINACYJNA LETNIA 2014/2015

Pielęgniarstwo,

ostatnia aktualizacja  09.11.2015
[sesja letnia]  

 

 

PLANY ZAJĘĆ

Osobą odpowiedzialną za programy studiów oraz harmonogramy zajęć jest:
mgr Marlena Gałuszewska
pokój 515, telefaks: (0-22) 57 20 569
marlena.galuszewska@wum.edu.pl

 
SEMESTR LETNI 2014/2015 UWAGA! PLANY MOGĄ ULEC ZMIANOM!

PLAN ZAJĘĆ Z JĘZYKÓW OBCYCH:
ostatnia aktualizacja: 08.04.2015 [ języki obce]

Pielęgniarstwo, studia  stacjonarne I stopnia:

  • plan zajęć dla studentów I rokuOstatnia aktualizacja: 21.05.2015 [plan zajęć] [wykłady] 
  • plan zajęć dla studentów II rokuOstatnia aktualizacja: 28.05.2015  [plan zajęć] [wykłady
  • plan zajęć dla studentów III rokuOstatnia aktualizacja: 20.02.2015  [plan zajęć] [wykłady]  

Pielęgniarstwo, studia  stacjonarne II stopnia:

  • plan zajęć dla studentów I rokuOstatnia aktualizacja: 17.04.2015  [plan zajęć] [wykłady]
  • plan zajęć dla studentów II roku: Ostatnia aktualizacja: 16.04.2015  [plan zajęć] [wykłady]
    przedmioty do wyboru [LISTA]

Pielęgniarstwo, studia niestacjonarne II stopnia:

  • plan zajęć dla studentów I rokuOstatnia aktualizacja: 28.05.2015  [plan zajęć]
  • plan zajęć dla studentów II rokuOstatnia aktualizacja: 28.05.2015  [plan zajęć