• w sekcji Dokumenty Nowe Regulaminy ITS, UTS
  • STUDENCI PIELEGNIARSTWA i POŁOŻNICTWA: na zajęcia praktyczne obowiązkowe jest posiadanie fartucha

Pielęgniarstwo

Ogłoszenia dla studentów pielęgniarstwa

„Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zaprasza pielęgniarki/pielęgniarzy chcących uzyskać profesjonalną wiedzę z zakresu kompleksowej pielęgniarskiej opieki nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego do uczestnictwa w szkoleniu:

Kurs specjalistyczny

Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego”.

Program kursu – pobierz

Kurs jest realizowany w ramach Projektu Systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Do projektu zapraszamy pielęgniarki/pielęgniarzy którzy:

-   posiadają prawo wykonywania zawodu,

-   aktualnie są zatrudnione w zawodzie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,

Osoby ubiegające się o dopuszczenie do kursu specjalistycznego „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

a)      wniosek o dopuszczenie do kursu (wg wzoru - pobierz);

b)      kopia prawa wykonywania zawodu;

c)      Dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie, w szczególności:

- zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą rozpoczęcia kursu,

albo

- oświadczenie pielęgniarki/pielęgniarza o wykonywaniu zawodu w ramach działalności leczniczej.

Warunki uczestnictwa:

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników. Jego koszt pokrywany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Dodatkowo, uczestnicy na szkolenie otrzymają:

·         zwrot kosztów zakwaterowania i dojazdu na szkolenie (wg regulaminu – pobierz)

·         wyżywienie w trakcie zajęć dydaktycznych

·         materiały dydaktyczne

Organizacja i terminy realizacji:

Planowane są dwie edycje kursu

Edycja I – Data rozpoczęcia kursu 4.03.2015 r. Data zakończenia kursu – 9.05.2015r.

Terminy wykładów: 04-07 marca 2015r.; 18-21 marca 2015r. oraz 09-10 kwietnia 2015r.

Termin składania dokumentów do 27.02.2015

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w dniu 2.03.2015r. o godz.11.00

Edycja II – Data rozpoczęcia kursu 11.03.2015 r. Data zakończenia kursu – 9.05.2015r.

Terminy wykładów: 11-14 marca 2015r.; 25-28 marca 2015r. oraz 16-17 kwietnia 2015r.

Termin składania dokumentów do 6.03.2015

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w dniu 9.03.2015r. o godz.11.00

Maksymalna liczba uczestników każdej edycji – 30 osób

Informacje o sprawdzianie wiedzy umieszczone będą na stronie internetowej Organizatora kształcenia: – http//www.wnoz.wum.edu.pl

Przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów:

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie wypełnionych dokumentów pocztą lub drogą elektroniczną

Uwaga: dokumenty zgłoszeniowe prosimy składać na adres organizatora 

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wydział Nauki o Zdrowiu 

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych

ul. Erazma Ciołka 27  II p. pok. 209A

tel. o (22) 877-35-97 lub tel. kom. 728 960 547

anna.rychlica@wum.edu.pl

 

barbara.knoff@wum.edu.pl

04/02/2015 - 11:57
pokaż

SPECJALIZACJE

UWAGA!!!!!!!!!!!

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa NEFROLOGICZNEGO

Kwalifikacja na specjalizację 25 listopada 2014r. o godz. 11.00 na Ciołka 27

Zajęcia rozpoczynamy 5, 6  grudnia 2014r.

UWAGA!!!!!!!!!!!

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ZACHOWAWCZEGO

Kwalifikacja na specjalizację 25 listopada 2014r. o godz. 15.00 na Ciołka 27

Zajęcia rozpoczynamy 5, 6  grudnia 2014r.

Anna Rychlica - Organizator kształcenia tel. kom. 728 960 547

27/11/2014 - 10:21
pokaż

Grupy Dziekańskie

Dziekanat Wydziału Nauki o Zdrowiu informuje, że nie ma żadnej możliwości zmian, przeniesień, między przydzielonymi grupami dziekańskimi (seminaryjnymi)

01/10/2014 - 10:39
pokaż

STYPENDIA MINISTRA NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

25/09/2014 - 13:56
pokaż

BADANIA LEKARSKIE

BADANIA LEKARSKIE

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu przypomina o koniecznościdostarczenia kompletu badań lekarskich (Medycyna Pracy - do Dziekanatu; WZW, Nosicielstwo - do Działu Obsługi Studenta)

Nie dostarczenie wyżej wymienionych badań w trybie pilnym skutkować będzie:

nie dopuszczeniem do Zajęć praktycznych oraz
nie wydaniem skierowania na Praktyki wakacyjne.

-----------------------------------------------------------------------

UWAGA!!

Studenci, którzy podczas zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych (również w ramach kół naukowych) na terenie zakładów opieki zdrowotnej w Warszawie ulegli ekspozycji na  zakażenie HIV, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV) oraz typu C (HCV) mają zgłosić się do:
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego 
ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa
Izba Przyjęć 
Tel. 22 33 55 261-264-265-330
Poradnia Profilaktyczno- Lecznicza  

postępowanie studentów po ekspozycji na zakażenie HIV

W prawej kolumnie klikaj na tytuły, żeby się przełączyć między zakładkami.

OPŁATY

Opłata za legitymację i indeks

Opłaty za wydanie legitymacji elektronicznej (17 zł) oraz indeksu (4 zł), w łącznej wysokości 21 zł, należy wpłacić na podane poniżej konto bankowe uczelni:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
nr rach.70 1240 6960 6324 2000 0000 0000
z dopiskiem „opłata za indeks oraz ELS”
Prosimy pamiętać o wpisaniu dokładnych danych wpłacającego, jak również o podaniu nr albumu studenta

Opłata za dyplom 60 zł
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
nr rach.70 1240 6960 6324 2000 0000 0000
z dopiskiem opłata za dyplom i numerem albumu

ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR VAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Faktura VAT wystawiana jest nie później niż 7 dni od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy usługi, na wniosek studenta.

Po upływie tego terminu wystawianie faktury VAT nie będzie możliwe. Read more »

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY - pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo, studia stacjonarne licencjackie, 3 rok (TYLKO)
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2013

[ pobierz plik RTF ]

 

BAZA TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

DZIEKANAT

Studia stacjonarne I stopnia
II, III rok: mgr Renata Durlik

pokój 501, tel.: (0-22) 57 20 561
renata.durlik@wum.edu.pl

I rok::mgr inż. Edyta Wronkowska-Orlik
pokój 514, tel.: (0-22) 57 20 799
edyta.orlik@wum.edu.pl

Studia  II stopnia stacjonarne
Magdalena Michalak
pokój 501, tel. (0-22) 57 20 566
magdalena.michalak@wum.edu.pl

Studia niestacjonarne II stopnia -zaoczne

mgr Katarzyna Soćko
pokój 501, tel. (0-22) 57 20 509
katarzyna.socko@wum.edu.pl

Studia niestacjonarne I stopnia tzw. pomostowe
mgr inż. Edyta Wronkowska-Orlik
pokój 514, tel.: (0-22) 57 20 799
edyta.orlik@wum.edu.pl

Zobacz też: Rady pedagogiczne (sprawdź opiekuna roku)

SESJA

SESJA EGZAMINACYJNA LETNIA 2014/2015

Pielęgniarstwo,

ostatnia aktualizacja  23.04.2015
[sesja letnia]  

 

 

PLANY ZAJĘĆ

Osobą odpowiedzialną za programy studiów oraz harmonogramy zajęć jest:
mgr Marlena Gałuszewska
pokój 515, telefaks: (0-22) 57 20 569
marlena.galuszewska@wum.edu.pl

 
SEMESTR LETNI 2014/2015 UWAGA! PLANY MOGĄ ULEC ZMIANOM!

PLAN ZAJĘĆ Z JĘZYKÓW OBCYCH:
ostatnia aktualizacja: 08.04.2015 [ języki obce]

Pielęgniarstwo, studia  stacjonarne I stopnia:

  • plan zajęć dla studentów I rokuOstatnia aktualizacja: 16.02.2015 [plan zajęć] [wykłady] 
  • plan zajęć dla studentów II rokuOstatnia aktualizacja: 14.04.2015  [plan zajęć] [wykłady
  • plan zajęć dla studentów III rokuOstatnia aktualizacja: 20.02.2015  [plan zajęć] [wykłady]  

Pielęgniarstwo, studia  stacjonarne II stopnia:

  • plan zajęć dla studentów I rokuOstatnia aktualizacja: 17.04.2015  [plan zajęć] [wykłady]
  • plan zajęć dla studentów II roku: Ostatnia aktualizacja: 16.04.2015  [plan zajęć] [wykłady]
    przedmioty do wyboru [LISTA]

Pielęgniarstwo, studia niestacjonarne II stopnia:

  • plan zajęć dla studentów I rokuOstatnia aktualizacja: 16.02.2015  [plan zajęć]
  • plan zajęć dla studentów II rokuOstatnia aktualizacja: 20.03.2015  [plan zajęć