• w sekcji Dokumenty Nowe Regulaminy ITS, UTS
 • STUDENCI PIELEGNIARSTWA i POŁOŻNICTWA: na zajęcia praktyczne obowiązkowe jest posiadanie fartucha

Pielęgniarstwo

Ogłoszenia dla studentów pielęgniarstwa

SPECJALIZACJE

UWAGA!!!!!!!!!!!

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa NEFROLOGICZNEGO

Kwalifikacja na specjalizację 25 listopada 2014r. o godz. 11.00 na Ciołka 27

Zajęcia rozpoczynamy 5, 6  grudnia 2014r.

UWAGA!!!!!!!!!!!

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ZACHOWAWCZEGO

Kwalifikacja na specjalizację 25 listopada 2014r. o godz. 15.00 na Ciołka 27

Zajęcia rozpoczynamy 5, 6  grudnia 2014r.

Anna Rychlica - Organizator kształcenia tel. kom. 728 960 547

27/11/2014 - 09:21
pokaż

Grupy Dziekańskie

Dziekanat Wydziału Nauki o Zdrowiu informuje, że nie ma żadnej możliwości zmian, przeniesień, między przydzielonymi grupami dziekańskimi (seminaryjnymi)

01/10/2014 - 09:39
pokaż

STYPENDIA MINISTRA NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

25/09/2014 - 12:56
pokaż

FAKULTETY REKTORA

Zapraszamy na fakultety pod patronatem 

Prorektora do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych Prof. dra hab. n. med. Marka Kulusa

w roku akademickim 2014/2015

Jeszcze więcej

Techniki komunikacyjne w relacji lekarz-pacjent

Język migany

Kultura zachowań – savoir vivre

Warsztat naukowca

Porozumienie z pacjentem: komunikacja i wzajemny stosunek

Szczegółowe informacje o fakultetach dostępne na stronie 

www.bodp.wum.edu.pl/fakultety.php

 

27/11/2014 - 09:22
pokaż

BADANIA LEKARSKIE

BADANIA LEKARSKIE

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu przypomina o koniecznościdostarczenia kompletu badań lekarskich (Medycyna Pracy - do Dziekanatu; WZW, Nosicielstwo - do Działu Obsługi Studenta)

Nie dostarczenie wyżej wymienionych badań w trybie pilnym skutkować będzie:

nie dopuszczeniem do Zajęć praktycznych oraz
nie wydaniem skierowania na Praktyki wakacyjne.

-----------------------------------------------------------------------

UWAGA!!

Studenci, którzy podczas zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych (również w ramach kół naukowych) na terenie zakładów opieki zdrowotnej w Warszawie ulegli ekspozycji na  zakażenie HIV, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV) oraz typu C (HCV) mają zgłosić się do:
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego 
ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa
Izba Przyjęć 
Tel. 22 33 55 261-264-265-330
Poradnia Profilaktyczno- Lecznicza  

postępowanie studentów po ekspozycji na zakażenie HIV

W prawej kolumnie klikaj na tytuły, żeby się przełączyć między zakładkami.

OPŁATY

Opłata za legitymację i indeks

Opłaty za wydanie legitymacji elektronicznej (17 zł) oraz indeksu (4 zł), w łącznej wysokości 21 zł, należy wpłacić na podane poniżej konto bankowe uczelni:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
nr rach.70 1240 6960 6324 2000 0000 0000
z dopiskiem „opłata za indeks oraz ELS”
Prosimy pamiętać o wpisaniu dokładnych danych wpłacającego, jak również o podaniu nr albumu studenta

Opłata za dyplom 60 zł
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
nr rach.70 1240 6960 6324 2000 0000 0000
z dopiskiem opłata za dyplom i numerem albumu

ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR VAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Faktura VAT wystawiana jest nie później niż 7 dni od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy usługi, na wniosek studenta.

Po upływie tego terminu wystawianie faktury VAT nie będzie możliwe. Read more »

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY - pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo, studia stacjonarne licencjackie, 3 rok (TYLKO)
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2013

[ pobierz plik RTF ]

 

BAZA TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

DZIEKANAT

Studia stacjonarne I stopnia
II, III rok: mgr Renata Durlik

pokój 501, tel.: (0-22) 57 20 561
renata.durlik@wum.edu.pl

I rok::mgr inż. Edyta Wronkowska-Orlik
pokój 514, tel.: (0-22) 57 20 799
edyta.orlik@wum.edu.pl

Studia  II stopnia stacjonarne
Magdalena Michalak
pokój 501, tel. (0-22) 57 20 566
magdalena.michalak@wum.edu.pl

Studia niestacjonarne II stopnia -zaoczne

mgr Katarzyna Soćko
pokój 501, tel. (0-22) 57 20 509
katarzyna.socko@wum.edu.pl

Studia niestacjonarne I stopnia tzw. pomostowe
mgr inż. Edyta Wronkowska-Orlik
pokój 514, tel.: (0-22) 57 20 799
edyta.orlik@wum.edu.pl

Zobacz też: Rady pedagogiczne (sprawdź opiekuna roku)

SESJA

SESJA EGZAMINACYJNA ZIMOWA 2014/2015

Pielęgniarstwo,

ostatnia aktualizacja  12.01.2015
[sesja zimowa]  

UWAGA 3 ROK!!!!!- pobierz plik

SESJA POPRAWKOWA 

 

PLANY ZAJĘĆ

Osobą odpowiedzialną za programy studiów oraz harmonogramy zajęć jest:
mgr Marlena Gałuszewska
pokój 515, telefaks: (0-22) 57 20 569
marlena.galuszewska@wum.edu.pl

SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 UWAGA! PLANY MOGĄ ULEC ZMIANOM!

PLAN ZAJĘĆ Z JĘZYKÓW OBCYCH:
ostatnia aktualizacja: 13.10.2014języki obce]

Pielęgniarstwo, studia  stacjonarne I stopnia:

Pielęgniarstwo, studia  stacjonarne II stopnia:

 • plan zajęć dla studentów I rokuOstatnia aktualizacja: 26.11.201[plan zajęć] [wykłady]
 • plan zajęć dla studentów II roku: Ostatnia aktualizacja: 19.11.201[plan zajęć] [wykłady]
  przedmioty do wyboru [LISTA]

Pielęgniarstwo, studia niestacjonarne II stopnia:

 • plan zajęć dla studentów I roku: Ostatnia aktualizacja: 26.01.2015 [plan zajęć]
 • plan zajęć dla studentów II roku:Ostatnia aktualizacja: 10.10.201[plan zajęć

SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 

Pielęgniarstwo, studia niestacjonarne I stopnia tzw. pomostowe:

 • plan zajęć dla studentów II roku (semestr trzeci): Ostatnia aktualizacja: 09.09.2014 [plan zajęć]
 • plan zajęć dla studentów I roku NABÓR WIOSENNY : Ostatnia aktualizacja: 04.09.2014 [plan zajęć]
SEMESTR LETNI 2014/2015NOWE!!!!!!!!!!!!!!!! UWAGA! PLANY MOGĄ ULEC ZMIANOM!

PLAN ZAJĘĆ Z JĘZYKÓW OBCYCH:
ostatnia aktualizacja: 21.01.2015 [ języki obce]

Pielęgniarstwo, studia  stacjonarne I stopnia:

 • plan zajęć dla studentów I roku:Ostatnia aktualizacja: 26.01.2015 [plan zajęć] [wykłady] 
 • plan zajęć dla studentów II roku:Ostatnia aktualizacja: 23.01.2015  [plan zajęć] [wykłady
 • plan zajęć dla studentów III roku:Ostatnia aktualizacja:  23.01.2015  [plan zajęć] [wykłady]  

Pielęgniarstwo, studia  stacjonarne II stopnia:

 • plan zajęć dla studentów I rokuOstatnia aktualizacja: 23.01.2015  [plan zajęć] [wykłady]
 • plan zajęć dla studentów II roku: Ostatnia aktualizacja: 29.01.2015  [plan zajęć] [wykłady]
  przedmioty do wyboru [LISTA]

Pielęgniarstwo, studia niestacjonarne II stopnia:

 • plan zajęć dla studentów I roku: Ostatnia aktualizacja: 23.01.2015  [plan zajęć]
 • plan zajęć dla studentów II roku:Ostatnia aktualizacja: 23.01.2015  [plan zajęć