• w sekcji Dokumenty Nowe Regulaminy ITS, UTS
  • STUDENCI PIELEGNIARSTWA i POŁOŻNICTWA: na zajęcia praktyczne obowiązkowe jest posiadanie fartucha

Dziekanat WNoZ

  

Dziekanat Wydziału Nauki o Zdrowiu

Rektorat, pokoje 501, 501A, 510-523 (V piętro)
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
e-mail: wnoz@wum.edu.pl

mgr Grażyna Halicka
faks: (0-22) 57 20 580
grazyna.halicka@wum.edu.pl

 
Kierownik Dziekanatu

mgr Jolanta Nowak
pokój 512, tel./ faks: (0-22) 57 20 500
jolanta.nowak@wum.edu.pl

 Z-ca Kierownika Dziekanatu

mgr Urszula Grzegrzółka
pokój 520, telefaks: (0-22) 57 20 599
 urszula.grzegrzolka@wum.edu.pl

 sprawy administracyjne Dziekanatu

Oddział Dietetyki

 Obsługa studentów

mgr Katarzyna Odalska
pokój 516, tel.: (0-22) 57 20 573
katarzyna.odalska@wum.edu.pl

- studia I stopnia stacjonarne 

Agnieszka Kierzkowska
pokój 516, tel.: (0-22) 57 20 567
agnieszka.kierzkowska@wum.edu.pl

- studia stacjonarne, niestacjonarne II stopnia

Oddział Pielęgniarstwa

 Obsługa studentów

mgr Renata Durlik 
pokój 501, tel.: (0-22) 57 20 561
renata.durlik@wum.edu.pl


- II, III rok studiów stacjonarnych I stopnia

mgr inż. Edyta Wronkowska-Orlik
pokój 501, tel.: (0-22) 57 20 799
edyta.orlik@wum.edu.pl

- I rok studiów stacjonarnych I stopnia

Karolina Ludwiczak

pokój 501,  tel. (0-22) 57 20 566 
karolina.ludwiczak@wum.edu.pl

- studia II stopnia stacjonarne

mgr Katarzyna Soćko
pokój 501, tel. (0-22) 57 20 509
katarzyna.socko@wum.edu.pl

- studia niestacjonarne II stopnia (d. zaoczne)

Magdalena Michalak
pokój 501
magdalena.michalak@wum.edu.pl

 

kierunek Położnictwo

 Obsługa studentów

mgr Monika Wojciechowska
pokój 513, tel. (0-22) 57 20 583
monika.wojciechowska@wum.edu.pl

- studia stacjonarne I stopnia

mgr Ewa Prądzyńska
pokój 513, tel.: (0-22) 57 20 523
ewa.pradzynska@wum.edu.pl

- studia stacjonarne II stopnia 
- studia niestacjonarne I stopnia tzw. pomostowe

mgr Jolanta Skrzeczkowska
pokój 513, telefaks.: (0-22) 57 20 504
jolanta.skrzeczkowska@wum.edu.pl

- studia niestacjonarne II stopnia (d. zaoczne)

kierunek Ratownictwo

 Obsługa studentów

mgr Jolanta Skrzeczkowska
pokój 513, telefaks.: (0-22) 57 20 504
jolanta.skrzeczkowska@wum.edu.pl

 - studia stacjonarne I stopnia 
- studia niestacjonarne I stopnia (d. wieczorowe)

Oddział Zdrowia Publicznego

 Obsługa studentów

Magdalena Bala
pokój 501A, tel.: (0-22) 57 20 565
magdalena.bala@wum.edu.pl


- studia stacjonarne I stopnia
 (1,2 rok)

mgr Elżbieta Chełstowska
pokój 501A, tel.: (0-22) 57 20 564
elzbieta.chelstowska@wum.edu.pl

- kursy specjalizacyjne
- wystawianie faktur
- studia stacjonarne I stopnia (3 rok)
- studia niestacjonarne II stopnia (d. zaoczne)

mgr Agnieszka Kubiszewska
pokój 501A, tel.: (0-22) 57 20 559
agnieszka.kubiszewska@wum.edu.pl

- studia stacjonarne II stopnia

 

Stopnie i tytuły naukowe,  nostryfikacje

mgr inż. Barbara Rutkowska
pokój 517, tel. (0-22) 57 20 798
barbara.rutkowska@wum.edu.pl

mgr inż. Barbara Buczyńska- URLOP
pokój 517, tel.: (0-22) 57 20 507
barbara.buczynska@wum.edu.pl

 przewody doktorskie, sprawy Rady Wydziału

Monika Tereszkiewicz
pokój 518, tel.: (0-22) 57 20 577
monika.tereszkiewicz@wum.edu.pl

postępowania habilitacyjne, o nadanie tytułu profesora, nostryfikacje

Pensum

 

mgr Agnieszka Galas
pokój 515, tel.: (0-22) 57 20 264
 
agnieszka.galas@wum.edu.pl

 pensum jednostek dydaktycznych WNoZ: NZA, NZB, NZC, NZD, NZE, NZF, NZG, NZH, NZI, NZJ, NZK, NZL, NZM, NZME, NZN, NZO, NZP, NZR, NZS, NZT, NZX oraz jednostek, które pracują dla WNoZ tj. X11, X41 (Ośrodek Ostrych Zatruć Szpitala Praskiego), X13 (jezyk migowy) 

Samodzielne Stanowisko ds. finansowych na Wydziale Nauki o Zdrowiu

mgr Iwona Jakubowska 
pokój 515, telefaks: (0-22) 57 20 526
 iwona.jakubowska@wum.edu.pl

 

Programy studiów oraz harmonogramy zajęć dla wszystkich kierunków WNoZ 

mgr Jolanta Nowak 
pokój 512, tel.: (0-22) 57 20 500
jolanta.nowak@wum.edu.pl


- dietetyka

- ratownictwo medyczne

mgr inż. Małgorzata Hys-Witkowska
pokój 510, tel.: (0-22) 57 20 588
malgorzata.hys-witkowska@wum.edu.pl


- zdrowie publiczne

Justyna Ignerowicz
pokój 510, tel.: (0-22) 57 20 527
justyna.ignerowicz@wum.edu.pl

- położnictwo

mgr Marlena Gałuszewska
pokój 511, telefaks: (0-22) 57 20 569
marlena.galuszewska@wum.edu.pl

 

- pielęgniarstwo

mgr Beata Stachowicz
pokój 511, telefaks: (0-22) 57 20 563
beata.stachowicz@wum.edu.pl

- porozumienia, umowy,

- wydziałowy koordynator systemu rezerwacji sal

- śródroczne praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne,