ZMIANA ZARZĄDZENIA

Zarządzeniem nr 116/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nastąpiła zmiana Zarządzenia w sprawie ogłoszenia w dniu 2 stycznia 2017 r. godzin rektorskich. Zmiana dotyczy ustanowienia godzin rektorskich we wspomnianym dniu do godz. 11.00 tylko dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.