ZMIANA NAZWY JEDNOSTKI

Zarządzeniem NR 1/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z dnia 10 stycznia 2017 r., ogłoszona została zmiana nazwy Zakładu, funkcjonującego w ramach Oddziału Pielęgniarstwa Wydziału Nauki o Zdrowiu. Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego otrzymał nową nazwę: Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego. 

Zarządzenie NR 1/2017