XIX RANKING SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PERSPEKTYWY 2017 - OGŁOSZENIE WYNIKÓW

10 stycznia br. w Auli im. prof. Janusza Piekarczyka Centrum Dydaktycznego WUM, po raz pierwszy na naszej Uczelni, odbyła się uroczysta gala ogłoszenia wyników XIX Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych - Perspektywy 2017, inicjatywy organizowanej co roku przez miesięcznik "Perspektywy". Warszawski Uniwersytet Medyczny był Partnerem Głównym wydarzenia. 

Podczas gali przemówienia wygłosili, m.in.: JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" - Waldemar Siwiński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Maciej Kopeć, b. Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia KRASP - prof. Jan Łaszczyk. Wyniki XIX Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych "Perspektyw" ogłosił Waldemar Siwiński. Na wspomniany ogólny ranking składało się pięć rankingów, wyszczególniających konkretne rodzaje pracy szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki rankingów prezentują się następująco:

Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2017:

 1. XIII LO w Szczecinie
 2. XIV LO im. St. Staszica w Warszawie
 3. Liceum Akademickie UMK w Toruniu

Ogólnopolski Ranking Techników 2017: 

 1. Technikum Ekonomiczne w ZSE im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
 2. Technikum Łączności nr 14 ZS Łączności w Krakowie
 3. Technikum nr 7 w ZSE-M w Nowym Sączu

Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2017:

 1. 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie
 2. Liceum Akademickie UMK w Toruniu
 3. XIV LO im. St. Staszica w Warszawie

Ranking Maturalny Techników 2017:

 1. Technikum Łączności nr 14 ZS Łączności w Krakowie
 2. Technikum Ekonomiczne w ZSE im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
 3. Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 w Warszawie

Ranking Szkół Olimpijskich:

 1. XIII LO w Szczecinie
 2. XIV LO im. St. Staszica w Warszawie
 3. Liceum Akademickie UMK w Toruniu

Uroczystość uświetnił występ Chóru Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

W ramach tego wydarzenia, w holu Centrum Dydaktycznego WUM, przedstawiły swoją działalność m.in. wybrane Zakłady i Studenckie Koła Naukowe Wydziału Nauki o Zdrowiu. Nasz Wydział reprezentowany był przez następujące jednostki:

 • Samorząd Studentów WNoZ
 • Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii z SKN Managerów Zdrowia
 • Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka z SKN Biologii Komóri Nowotworowej
 • Zakład Zdrowia Publicznego z SKN Zdrowia Publicznego
 • SKN "BeLivers" przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego
 • Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej z SKN Położnych oraz SKN Etyki
 • Zakład Ratownictwa Medycznego
 • SKN Dietetyków

Dokumentację fotograficzną wykonał Dział Fotomedyczny WUM. 

Zapisz

Zapisz